O Pravosudnoj akademiji

Cilj osnivanja Pravosudne akademije jeste da doprinese profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske funkcije i stručnom i efikasnom obavljanju poslova sudskog osoblja, organizovanjem početne i stalne obuke sudija i sudskog osoblja. 

Osnivač Akademije je Republika Srbija. Akademija se osniva kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o pravosudnoj akademiji.

Akademija ima svojstvo pravnog lica. Sedište Akademije je u Beogradu.

Nadzor nad zakonitošću rada Akademije vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe.

Delatnost Pravosudne akademije je da:

 • organizuje i sprovodi prijemni ispit za početnu obuku;
 • organizuje i sprovodi početnu obuku;
 • organizuje i sprovodi stalnu obuku sudija i tužilaca;
 • organizuje i sprovodi obuku predavača i mentora;
 • organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudskog i tužilačkog osoblja;
 • uspostavlja i održava saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima, u vezi sa poslovima koje obavlja;
 • izdaje publikacije i obavlja drugu izdavačku delatnost;
 • obavlja istraživačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim institucijama;
 • sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za rad Akademije, a naročito o sprovođenju obuke i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;
 • prikuplja i obrađuje sudsku praksu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Akademije. brojnim aktivnostima van suđenja, kao i o ulozi Pravosudne akademije u usavršavanju sudija.