Javni konkursi za popunjavanje slobodnih radnih mesta

Rok za prijavu na javni konkurs za izvršilačka radna mesta koji je oglašen 3.5.2023. godine je istekao 11.5.2023.  godine.

Rok za prijavu na javni konkurs za izvršilačka radna mesta koji je oglašen 13.10.2021. godine je istekao 28.10.2021.  godine.

Rok za prijavu na javni konkurs za radno mesto: „UPRAVITELJ SUDA“,  koji  je  oglašen  06.10.2021. godine  je  istekao  22.10.2021. godine. 

Rok za prijavu na javni konkurs za radno mesto INTERNI REVIZOR, oglašen 15.09.2021. godine je istekao 30.09.2021. godine.

Rok za prijavu na javni konkurs za radno mesto \"INTERNI REVIZOR", koji je oglašen 15.09.2021. godine je istekao 30.09.2021. godine.

VRHOVNI KASACIONI SUD,  na  osnovu   čl. 55,  61. stav 1 i  66. stav 1 i  3  Zakona o državnim službenicima  („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09),  čl. 15. stav 2 i 3, 17. stav 3,  20. i  21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), čl.  4. Pravilnika o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku,  načinu njihove  provere i  merilima za izbor na položaje u sudu ( Su I -9  597/10 od 22. 11. 2010. god.)  i  čl.  5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih  radnih  mesta  u  sudovima  („Službeni  glasnik RS“, br. 43/10),  OGLAŠAVA

VRHOVNI KASACIONI  SUD,  na  osnovu  čl. 45. stav 1, 54, 55, 61. stav 1 i 64. stav 1 i 2  Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09),  čl. 15. stav 2, 17. stav 3,  20. stav 1 i 2  i  21.

Pages