Javni konkursi za popunjavanje slobodnih radnih mesta

VRHOVNI KASACIONI SUD,  na  osnovu   čl. 55,  61. stav 1 i  66. stav 1 i  3  Zakona o državnim službenicima  („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09),  čl. 15. stav 2 i 3, 17. stav 3,  20. i  21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), čl.  4. Pravilnika o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku,  načinu njihove  provere i  merilima za izbor na položaje u sudu ( Su I -9  597/10 od 22. 11. 2010. god.)  i  čl.  5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih  radnih  mesta  u  sudovima  („Službeni  glasnik RS“, br. 43/10),  OGLAŠAVA

VRHOVNI KASACIONI  SUD,  na  osnovu  čl. 45. stav 1, 54, 55, 61. stav 1 i 64. stav 1 i 2  Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09),  čl. 15. stav 2, 17. stav 3,  20. stav 1 i 2  i  21.

VRHOVNI KASACIONI SUD, na osnovu čl. 55, 61. stav 1. i 66. st. 1. i 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09), čl. 15. st. 2. i 3, 17. stav 3, 20. i 21.

 VRHOVNI KASACIONI SUD na osnovu člana 75 stav 1, u vezi sa čl. 54 i 55 Zakona o državnim službenicima, čl. 15 stav 3, 17 stav 3, 18 stav 1, 19 stav 3, 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava javni konkurs za

 

OBAVEŠTENJE O JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Tekst oglasa „Javni konkurs za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu“ objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u br. 39 od 03. juna 2011.godine (od kada se računaju rokovi za prijavljivanje).         

Tekst oglasa glasi: