Godišnji raspored poslova

regulisano članovima 35 i 36 Zakona o uređenju sudova, čl. 45-48 Sudskog poslovnika i članom 48 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

Godišnjim rasporedom poslova određuju se sudska odeljenja, broj i sastav opštih i specijalizovanih veća i sudije koje ih čine, predsednici odeljenja odnosno, veća i sudije koje će ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomoćnika.

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA

Predsednik Suda utvrđuje godišnji raspored poslova u Sudu na Opštoj sednici, po prethodno pribavljenom mišljenju sudija. Godišnji raspored poslova za narednu godinu utvrđuje se do 1. decembra tekuće godine i saopštava na Opštoj sednici.

Sudiji se godišnjim rasporedom poslova utvrđuje pravna oblast u kojoj sudija postupa odnosno određuje vrsta sudijskog posla.

Vrsta sudijskog posla se ne može menjati u toku godine. Izuzetno, zbog izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije, znatno povećanog ili smanjenog priliva predmeta u toku godine po pojedinim pravnim oblastima ili upražnjenog sudijskog mesta, sudiji može tokom godine biti promenjena pravna oblast u kojoj postupa.

Na godišnji raspored poslova, sudija može izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana saopštavanja na sednici svih sudija.

O prigovoru sudije u Vrhovnom sudu na godišnji raspored poslova, odlučuje Opšta sednica.

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJSKIH POMOĆNIKA

Predsednik suda utvrđuje i godišnji raspored poslova sudijskih pomoćnika – savetnika Vrhovnog suda, po prethodno pribavljenom mišljenju predsednika odeljenja. Godišnjim rasporedom poslova sudijski pomoćnici raspoređuju se na rad u odeljenja suda i sudska veća i određuju se sekretari sudskih veća.

Po prethodno pribavljenom mišljenju predsednika odeljenja u koje je savetnik suda raspoređen, predsednik suda može odlukom da izmeni godišnji raspored poslova savetnika suda.