Zaposleni

Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2021. godini:

-On-line paneli u okviru „Nedelje privatnosti“ povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Partnera Srbija, Share fondacije, A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, udruženja „Da se zna“, udruženja „Atina“ i Beogradske otvorene škole, održani u Beogradu u periodu od 25. do 29. januara 2021. godine.