Zaposleni

Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2021. godini:

Konferencije

-On-line konferencija „Inovacije u javnoj upravi – pitanje izbora?“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana  u Beogradu 25. marta 2021. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-On-line paneli u okviru „Nedelje privatnosti“ povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Partnera Srbija, Share fondacije, A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, udruženja „Da se zna“, udruženja „Atina“ i Beogradske otvorene škole, održani u Beogradu u periodu od 25. do 29. januara 2021. godine;

-Osmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji Civil rights defenders, održan u Beogradu 3. i 4. septembra 2021. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentacija Priručnika za prekršaje u oblasti javnih nabavki, u organizaciji USAID Projekata za odgovornu vlast, održana u Beogradu 3. septembra 2021. godine.

Sastanci i sednice

-On-line sastanak na temu efikasnosti sudova, elektronski pristup pravdi, sudska praksa u slučajevima kada se utvrđuje odgovornost javnih službenika, sistem upravljanja i pristupa slučajevima, elektonski pristup slučajevima, u organizaciji SIGMA misije (zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj), održan u Beogradu 29. mart 2021. godine.