Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2023. godini:

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 30. januara 2023. godine;

- Okrugli sto na temu Izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije sa fokusom na predmet Dragan Petrović protiv Srbije, u organizaciji Generalnnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, u okviru projekta „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, održan u Beogradu 28. februara 2023. godine.

Sastanci i sednice

- Treći sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije “Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost”, u organizaciji „EU projekti u Srbiji“, održan u Beogradu 22. marta 2023. godine.