Zaposleni

Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu-Vrhovnom sudu u 2023. godini:

Konferencije

- Međunarodna konferencija „Doprinos izradi u donošenju Zakona i odgovarajućih podzakonskih akata o korišćenju kamera u Republici Srbiji, kako bi se obezbedilo poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, održana u Beogradu 6. juna 2023. godine;

- Konferencija povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna “Transparentnost na agendi: pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa”, u organizaciji Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Transparentnosti Srbija, u saradnji sa Koalicijom za pristup informacijama, održana u Beogradu 27. septembra 2023. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 30. januara 2023. godine;

- Okrugli sto na temu Izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije sa fokusom na predmet Dragan Petrović protiv Srbije, u organizaciji Generalnnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, u okviru projekta „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, održan u Beogradu 28. februara 2023. godine;

- Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan, u organizaciji AIRE centra, održan u Beogradu 2. i 3. juna 2023. godine;

- Okrugli sto za izradu smernica za korišćenje posrednih dokaza, u organizaciji Projekta finansiranog od strane EU „Podrška Srbiji u postizanju Ciljeva poglavlja 24: Pravda, sloboda i bezbednost”, održan u Beogradu 13. juna 2023. godine,

- Predstavljanje Republike Srbije u žiriju Themis 2023 - takmičenje Pravosudnih akademija EU u simulaciji suđenja, u organizaciji Evropske mreže pravosudnih akademija, održano u Budimpešti od 14. do 16. juna 2023. godine;

-Javno predstavljanje drugog talasa istraživanja Percepcija građana o zaštiti podataka o ličnosti agencije TMG Insights, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održano u Beogradu 4. jula 2023. godine;

- Deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders, održan u Sarajevu od 10. do 11. novembra 2023. godine;

- Okrugli sto “Obrada podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u posebne svrhe - dosadašnja iskustva i perspektive za reformu pravnog okvira“, u organizaciji Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, održan u Beogradu 24. novembra 2023. godine.

Sastanci i sednice

- Treći sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije “Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost”, u organizaciji „EU projekti u Srbiji“, održan u Beogradu 22. marta 2023. godine;

- Sastanak sa specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu izražavanja, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 30. marta 2023. godine;

-Koordinacioni sastanak predstavnika državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju prevencije zločina iz mržnje u Republici Srbiji, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Vršcu od 6. do 7. jula 2023. godine.