Garant nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti

Visoki savet sudstva je ustanovljen kao nezavisan i samostalan organ koji treba da obezbedi i bude garant nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija. Predstavlja rukovodeći i nadzorni organ sudskog sistema i ima odlučujuću ulogu u procesu izbora, napredovanja, odgovornosti, materijalnog položaja, stalnosti, nepremostivosti, imunitetu i prestanku sudijske funkcije. Takođe ima nadležnosti u pogledu ljudskih resursa, organizacije i nadzora, budžeta, merenja rezultata, opšteg okvira i unutrašnjeg uređenja i rada sudova i strateškog planiranja.