Nadležnost Suda

Nadležnost suda je, s obzirom na položaj suda, kao najvišeg u Republici Srbiji, Zakonom određena u dva osnovna pravca delovanja, u suđenju i izvan suđenja.

Vrhovni sud je nadležan da odlučuje u suđenju:

  • o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom,
  • o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud,
  • i o prenošenju nadležnosti radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

Detaljnije ...

Nadležnost Vrhovnog suda izvan suđenja:

  • obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima;
  • razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova;
  • imenuje sudije Ustavnog suda;
  • daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog suda
  • i vrši druge nadležnosti određene zakonom.

Detaljnije ...

Vrhovni sud  u materiji zaštite prava na suđenje u razumnom roku odlučuje:

  • o prigovoru radi ubrzavanja postupka (prigovor);
  •  o žalbi.

Detaljnije ...