Vesti

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 13. jula 2020.

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 6. jula 2020. godine

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine

Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7. Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je održana 30. novembra 2019. godine u Beogradu.

Članovi Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta posetili su osnovne sudove u Nišu, Vranju, Leskovcu i Surdulici i više sudove u Nišu, Vranju i Leskovcu, 18. i 19. novembra 2019.

Pages