Vesti

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine

Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7. Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je održana 30. novembra 2019. godine u Beogradu.

Članovi Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta posetili su osnovne sudove u Nišu, Vranju, Leskovcu i Surdulici i više sudove u Nišu, Vranju i Leskovcu, 18. i 19. novembra 2019.

Regionalna konferencija „Pritvor i druge mere za osiguranje prisustva okrivljenog - regionalni pravni okvir, najbolje prakse i načini poboljšanja” održana je 7. juna 2019. godine u Beogradu.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na antikorupcijskom forumu „Godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“, koji je održan 10. aprila 2019.

Pages