Vesti

Povodom obeležavanja dana osnivanja Vrhovnog suda (09.septembar 1846.godine), predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović,  održala je svečanu sednicu svih sudija Vrhovnog suda, na kojoj su prisustvovale kao gosti i predsednica Visokog saveta sudstva Zorana Delibašić i ministarka pravde Maja Popovi

Studijska poseta pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“, realizovana je od 19. do 21. juna 2023. godine, u organizaciji projekta „Podrška reformi pravosuđa“ koji finansira Evropska unija a sprovodi Savet Evrope.

Specijalni izvestilac Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja Iren Kan (Irene Khan), posetila je 30. marta 2023. godine Vrhovni kasacioni sud.

Povodom 176 godišnjice od osnivanja Vrhovnog suda Srbije, 9. septembra 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu u sali za Opštu sednicu, otvorena je stalna postavka fotografija svih predsednika suda.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravosudna akademija potpisali su Protokol o saradnji 20. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović prisustvovala je potpisivanju protokola.

Članovi Studentske organizacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 8. aprila 2022. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom sudija Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije 7. aprila 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović i predsednik Vrhovnog suda Češke Republike Petr Angyalossy sastali su se 2. februara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se 12. januara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa pobedničkim timovima Pravosudne akademije na evropskom takmičenju THEMIS 2021.

Članovi Studentskog kluba Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 28. decembra 2021. godine Vrhovni kasacioni sud.

Pages