Vesti

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA MISIJE ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

Delegacija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koju predvodi predsednik ser Nikolas Braca bila je u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu, na poziv predsednika Nate Mesarović. U sastavu delegacije bili su sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije prof. dr Dragoljub Popović i zamenik sekretara suda Michael O`Boyle.

Pages