Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Jan
27
2023
Svečana akademija Pravnog fakulteta u Beogradu, povodom proslave dana Svetog Save, održana je 27. januara 2023. godine.
Dec
27
2022
Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju sudova, Nacrtu zakona o sudijama, Nacrtu zakona o Visokom savetu sudstva, Nacrtu zakona o javnom...
Dec
16
2022
Pravosudna akademija je organizator i domaćin Velikog finala THEMIS 2022 takmičenja, koje se održava od 12. do 16. decembra 2022.
Dec
13
2022
Trideset peti jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović sa opštom temom “Sudski postupak - pravda i pravičnost”, održava se od 13. do 17....
Dec
07
2022
Konferencija „Sud i mediji“ održana je 7. decembra 2022. godine u Beogradu, u cilju unapređenja odnosa sudova i medija.
Nov
16
2022
Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović prisustvovala je Godišnjoj konferenciji pod nazivom: Pogled u budućnost - Unapređenje bezbednosti žena i devojčica u...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu