Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Okt
18
2018
Grupa sudijskih pomoćnika Višeg suda iz Berlina posetila je 18. oktobra 2018. godine Vrhovni kasacioni sud.
Okt
12
2018
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održno je od 8. do 10. oktobra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji.
Okt
08
2018
Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 8. oktobra 2018.
Okt
08
2018
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 8. do 10. oktobra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji.
Okt
05
2018
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2018“ održaće se od 8. do 10. oktobra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji.
Sep
28
2018
Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji najviših državnih organa, koje povodom Međunarodnog...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu