Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Okt
23
2020
Povodom Evropskog dana pravde – 25. oktobra, Kancelarija Saveta Evrope u Beogadu i Delegacija Evropske unije u Srbiji upriličili su sastanak sa v.f.
Okt
19
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije u Srbiji NJ.E. Žilom Bešorom Pluhom (Gilles...
Okt
12
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Georg Stavom (Georg Stawa), atašeom za pravosuđe za Zapadnu Evropu pri Ambasadi...
Sep
30
2020
Sastanak predsednika osnovnih i viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu sa predsednikom Apelacionog suda u Novom Sadu održan je 30....
Sep
28
2020
Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od janog značaja u kategoriji najviših organa javne...
Jul
15
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom,15. jula 2020....

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu