Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Jun
04
2020
Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 4. juna 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika...
Maj
07
2020
Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni...
Maj
07
2020
Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima
Maj
06
2020
Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2
Apr
10
2020
Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu