Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Nadležnost suda je, s obzirom na položaj suda, kao najvišeg u Republici Srbiji, Zakonom određena u dva osnovna pravca delovanja, u suđenju i izvan suđenja.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Sep
13
2023
Povodom obeležavanja dana osnivanja Vrhovnog suda (09.septembar 1846.godine), predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović,  održala je svečanu sednicu svih sudija Vrhovnog...
Avg
23
2023
Sudije Vrhovnog suda Vesna Mastilović i Željko Škorić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 23. avgusta 2023. godine u Vrhovnom sudu.
Avg
07
2023
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 1. avgusta 2023. godine...
Jun
23
2023
Studijska poseta pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“, realizovana je od 19. do 21. juna 2023.
Maj
25
2023
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog  suda, održava se 25. i 26. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji.
Maj
12
2023
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu