Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Maj
07
2020
Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni...
Maj
07
2020
Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima
Maj
06
2020
Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2
Apr
10
2020
Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine
Apr
02
2020
Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu