Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Okt
25
2021
Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Beograda posetila je 25. oktobra 2021. godine Vrhovni kasacioni sud, povodom Evropskog dana pravde.
Okt
22
2021
Regionalna konferencija „Žrtva krivičnog dela i krivčnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, regionalna krivična zakonodavstva, primena i mere...
Sep
28
2021
Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos ostvarivanju prava javnosti da zna u kategoriji najviših organa javne vlasti, koje povodom Međunarodnog dana...
Sep
20
2021
Povodom izveštavanja medija i oglašavanja različitih strukovnih i nestrukovnih asocijacija o dopuni stava i stavovima koje je Vrhovni kasacioni sud usvojio na sednici...
Sep
10
2021
Šesto Godišnje savetovanje javnih izvršitelja održava se 10. i 11. septembra 2021. godine u Novom Sadu, u organizaciji Komore javnih izvršitelja.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu