Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Zorica Bulajić, Nadežda Vidić, Gordana Kojić, Radoslava Mađarov i Marija Terzić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 28. februara 2023. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Konferencija o reformi pravosuđa „Ustavni amandmani - novi zakoni - ka efikasnoj implementaciji“ održana je 21. februara 2023. godine u Beogradu.

Svečana akademija Pravnog fakulteta u Beogradu, povodom proslave dana Svetog Save, održana je 27. januara 2023. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju sudova, Nacrtu zakona o sudijama, Nacrtu zakona o Visokom savetu sudstva, Nacrtu zakona o javnom tužilaštvu i Nacrtu zakona o Visokom savetu tužilaštva, održan je 27. decembra 2022. godine u Beogradu.

Pravosudna akademija je organizator i domaćin Velikog finala THEMIS 2022 takmičenja, koje se održava od 12. do 16. decembra 2022. godine u Beogradu, u saradnji sa Evropskom mrežom za obuku u pravosuđu (EJTN).

Trideset peti jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović sa opštom temom “Sudski postupak - pravda i pravičnost”, održava se od 13. do 17. decembra 2022. godine na Kopaoniku.

Konferencija „Sud i mediji“ održana je 7. decembra 2022. godine u Beogradu, u cilju unapređenja odnosa sudova i medija.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović prisustvovala je Godišnjoj konferenciji pod nazivom: Pogled u budućnost - Unapređenje bezbednosti žena i devojčica u ruralnim sredinama, koja je održana 16. novembra 2022. godine u Beogradu.

Ministarstvo pravde predstavilo je prve radne tekstove zakona u oblasti pravosuđa,  27. septembra 2022. godine u Beogradu. 

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se uvodnim izlaganjem i pozvala sve sudije srpskog pravosuđa da uzmu učešće u javnim diskusijama.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održava se 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Pages