Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda (Kzz OK 6/2021) od 22. aprila 2021. godine, usvojen je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog Darka Šarića, advokata Radoslava Baćevića i Danila Šarića, kao osnovan, pa je u odnosu na ovog okrivljenog...

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 16. aprila 2021. godine, izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Jasmina Vasović, stupila je na funkciju predsednika suda.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine, 25. februara 2021. godine na sastanku Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 3. decembra 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se 27. novembra 2020. godine u Apelacionom sudu u Kragujevcu sa predsednicima Apelacionog, Višeg, Osnovnog, Privrednog i Prekršajnog suda u Kragujevcu.

Skup posvećen obeležavanju 70 godina Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pod nazivom ,,Evropska konvencija o ljudskim pravima: 70 godina od unapređivanja ljudskih prava”, održan je 4. novembra 2020. godine u Beogradu.

Povodom Evropskog dana pravde – 25. oktobra, Kancelarija Saveta Evrope u Beogadu i Delegacija Evropske unije u Srbiji upriličili su sastanak sa v.f.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije u Srbiji NJ.E. Žilom Bešorom Pluhom (Gilles Arnout Beschoor Plug), 19. oktobra 2020.  godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Georg Stavom (Georg Stawa), atašeom za pravosuđe za Zapadnu Evropu pri Ambasadi Austrije u Beogradu, 12. oktobra 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages