Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Povodom Evropskog dana pravde – 25. oktobra, Kancelarija Saveta Evrope u Beogadu i Delegacija Evropske unije u Srbiji upriličili su sastanak sa v.f.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije u Srbiji NJ.E. Žilom Bešorom Pluhom (Gilles Arnout Beschoor Plug), 19. oktobra 2020.  godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Georg Stavom (Georg Stawa), atašeom za pravosuđe za Zapadnu Evropu pri Ambasadi Austrije u Beogradu, 12. oktobra 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Sastanak predsednika osnovnih i viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu sa predsednikom Apelacionog suda u Novom Sadu održan je 30. septembra 2020. godine u Višem sudu u Zrenjaninu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević prisustvovao je sastanku.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom,15. jula 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 4. juna 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. juna 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 7. maja 2020. godine Odluku o ukidanju važenja Uputstva o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu za vreme vanrednog stanja.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 27. marta 2020. godine Odluku kojom se produžava važenje Uputstva o radu Suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Sudu za vreme vanrednog stanja.

Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Informer, Kurir, Politika, Večernje novosti, Srpski telegraf i Dnevnik, u četvrtak 5. marta 2020. godine, Vrhovni kasacioni sud, radi tačnog i objektivnog informisanja, obaveštava javnost o sledećem:

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Linosom Aleksandrom Sicilijanosom (Linos-Alexandre Sicilianos), 2. marta 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages