Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Povodom izveštavanja medija i oglašavanja različitih strukovnih i nestrukovnih asocijacija o dopuni stava i stavovima koje je Vrhovni kasacioni sud usvojio na sednici Građanskog odeljenja održanoj 16.09.2021.

Šesto Godišnje savetovanje javnih izvršitelja održava se 10. i 11. septembra 2021. godine u Novom Sadu, u organizaciji Komore javnih izvršitelja. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu Savetovanja.

Godišnje savetovanje Srp­skog udruženja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su sa temom „Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)“ održava se od 9. do 11. septembra 2021. godine na Zlatiboru.

Tematski sastanak „Stečaj banaka i drugih finansijskih organizacija i povreda prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima, Praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u stečajnim postupcima i praksa privrednih sudova“ održan je 1. i 2. septembra 2021. godine u Vršcu.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda (Kzz OK 6/2021) od 22. aprila 2021. godine, usvojen je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog Darka Šarića, advokata Radoslava Baćevića i Danila Šarića, kao osnovan, pa je u odnosu na ovog okrivljenog...

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 16. aprila 2021. godine, izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Jasmina Vasović, stupila je na funkciju predsednika suda.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine, 25. februara 2021. godine na sastanku Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 3. decembra 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se 27. novembra 2020. godine u Apelacionom sudu u Kragujevcu sa predsednicima Apelacionog, Višeg, Osnovnog, Privrednog i Prekršajnog suda u Kragujevcu.

Pages