Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima održana je 3. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga 10. i 11. maja 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima osnovnih sudova 9. maja 2022. godine u Beogradu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Završna konferencija projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ održana je 4. marta 2022. godine u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Deca u kontaktu sa zakonom – unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita“, koja se održava 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Efikasna primena Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava“, koja je održana 10. decembra 2021. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, primila je ambasadorku Narodne Republike Kine u Srbiji NJ.E. Čen Bo, 8. decembra 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dragana Boljević, Dragana Mirosavljević, Ivana Rađenović, Milena Rašić, Svetlana Tomić Jokić i Zoran Hadžić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 18. novembra 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Regionalna konferencija „Žrtva krivičnog dela i krivčnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, regionalna krivična zakonodavstva, primena i mere unapređenja zašite)“ održana je 22. oktobra 2021. godine u Beogradu.

Vrhovni kasacioni sud je, na Opštoj sednici održanoj 20. i 28. septembra 2021. godine, analizirao tekst Akta o promeni Ustava Republike Srbije i tekst Nacrta ustavnog zakona za sprovođenje amandmana I – XXX na Ustav Republike Srbije koje je, na 56. sednici održanoj 06. septembra 2021.

Pages