Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Svečanost i međunarodna konferencija „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, povodom obeležavanja 60 godina Ustavnog suda, održana je 16. novembra 2023. godine u Beogradu.

Konferencija „Vrednovanje rada sudija“ održana je 6. oktobra 2023. godine u Beogradu, u organizaciji Društva sudija Srbije i Evropskog udruženja sudija

Sudije Vrhovnog suda Vesna Mastilović i Željko Škorić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 23. avgusta 2023. godine u Vrhovnom sudu.

Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 1. avgusta 2023. godine u Narodnoj skupštini.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog  suda, održava se 25. i 26. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović, obratila se uvodnim izlaganjem.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Zorica Bulajić, Nadežda Vidić, Gordana Kojić, Radoslava Mađarov i Marija Terzić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 28. februara 2023. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Konferencija o reformi pravosuđa „Ustavni amandmani - novi zakoni - ka efikasnoj implementaciji“ održana je 21. februara 2023. godine u Beogradu.

Svečana akademija Pravnog fakulteta u Beogradu, povodom proslave dana Svetog Save, održana je 27. januara 2023. godine.

Pages