Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2022. godini:

Konferencije

- Regionalna konferencija „Harmonizacija sudske prakse u vezi sa suđenjem u razumnom roku - standardi i praksa“, u organizaciji Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije, održana u Skoplju 2. i 3. juna 2022. godine;

- Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održana 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan, u organizaciji AIRE centra uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, održan u Crnoj Gori 1. i 2. aprila 2022. godine;

- Virtuelni forum o vladavini prava u digitalnoj privredi „Inovacije i reforma modela sudskih postupaka u digitalno doba - Upotreba video-linka u krivičnim postupcima“, u organizaciji Vrhovnog narodnog suda NR Kine, održan 26. maja 2022. godine;

- Studijska poseta Evropskom sudu za ljudska prava, u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Republici Srbiji – zajednički program Saveta Evrope i Evropske unije "Horizontal facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022", održana u Strazburu od 27. do 29. juna 2022. godine;

- Javni skup ,,Korak napred ka boljoj komunikaciji pravosuđa, medija i građana“, u organizaciji Nezavisnog Udruženja Novinara Srbije, održan u Beogradu 20. septembra 2022. godine;

- Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 28. septembra 2022. godine.

Sastanci i sednice

- Pripremni sastanak u vezi sa posetom Specijalog izvestioca Saveta za ljudska prava UN, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, održan u Beogradu 15. septembra 2022. godine;

- Sastanak u vezi sa posetom Specijalog izvestioca Saveta za ljudska prava UN, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije,  održan u Beogradu 23. septembra 2022. godine.