Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2022. godini:

Konferencije

-Regionalna konferencija „Harmonizacija sudske prakse u vezi sa suđenjem u razumnom roku - standardi i praksa“, u organizaciji Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije, održana u Skoplju 2. i 3. juna 2022. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan, u organizaciji AIRE centra uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, održan u Crnoj Gori 1. i 2. aprila 2022. godine;

-Virtuelni forum o vladavini prava u digitalnoj privredi „Inovacije i reforma modela sudskih postupaka u digitalno doba - Upotreba video-linka u krivičnim postupcima“, u organizaciji Vrhovnog narodnog suda NR Kine, održan 26. maja 2022. godine.