Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2021. godini: 

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Osmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji Civil rights defenders, održan u Beogradu 3. i 4. septembra 2021. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak u vezi sa postupcima izvršenja koji se pokreću po službenoj dužnosti  (zbog neujednačenog postupanja sudova, tužilaštava i javnih izvršitelja u ovoj oblasti), u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 16. aprila 2021. godine.