Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2023. godini:

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Javno slušanje na temu: „Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije“, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine RS, održano u Beogradu 26. januara 2023. godine;

- Obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 30. januara 2023. godine;

- Okrugli sto o Konvenciji od 2. jula 2019. o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima (Konvencija o presudama HCCH 2019), u organizaciji „Projekta za jačanje izvršenja na Balkanu (BESP)“ koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, a sprovodi Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), održan u Beogradu 31. januara 2023. godine;

- Okrugli sto u okviru javne rasprave o tekstu Predloga akcionog plana 2023-2025 za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 28. februara 2023. godine.

Sastanci i sednice

- Pripremni sastanak delegacije Republike Srbije u okviru šestog ciklusa monitoringa Evropske konvencije protiv rasizma i netolerancije, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održan u Beogradu 14. marta 2023. godine;

- Treći sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije “Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost”, u organizaciji „EU projekti u Srbiji“, održan u Beogradu 22. marta 2023. godine.