Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2021. godini: 

Sastanci i sednice

-Sastanak u vezi sa postupcima izvršenja koji se pokreću po službenoj dužnosti  (zbog neujednačenog postupanja sudova, tužilaštava i javnih izvršitelja u ovoj oblasti), u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 16. aprila 2021. godine.