Poslovnik o uređenju i radu Suda

Poslovnikom o uređenju i radu suda  detaljnije se uređuje delokrug poslova predsednika, zamenika predsednika suda i Opšte sednice. Ovim poslovnikom obrazovani su u Sudu: Kolegijum, Sudska odeljenja i Služba predsednika suda i uređena mnoga druga pitanja od značaja za unutrašnje uređenje i rad Suda.

Na rad suda, ukoliko ovim poslovnikom neka pitanja nisu posebno uređena,  primenjuje se Sudski poslovnik.