Poslovnik o uređenju i radu Suda

Vrhovni kasacioni sud ima poslovnik kojim se detaljnije propisuje unutrašnje uređenje i rad suda, koji se objavljuje u  "Službenom glasniku Republike Srbije", propisano je članom 50 Zakona o uređenju sudova.

Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda  detaljnije se uređuje delokrug poslova predsednika, zamenika predsednika suda i Opšte sednice. Ovim poslovnikom obrazovani su u Sudu: Kolegijum, Sudska odeljenja i Služba predsednika suda i uređena mnoga druga pitanja od značaja za unutrašnje uređenje i rad Suda.

Na rad Vrhovnog kasacionog suda, ukoliko ovim poslovnikom neka pitanja nisu posebno uređena,  primenjuje se Sudski poslovnik.