Izveštaj o radu Suda

Obaveza sačinjavanja izveštaja o radu u sudovima ustanovljena je Sudskim poslovnikom, prema kojoj sudovi tromesečno, šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno višem sudu, Vrhovnom sudu i Visokom savetu sudstva.

Izveštaji o radu sačinjavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima, propisanim Sudskim poslovnikom i čine njegov sastavni deo. Predsednik je ovlašćen da pored ovih izveštaja samostalno sačinjava i druge izveštaje.