Unutrašnja organizacija i rad Suda

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Krivično odeljenje

Odeljenje za pripremni postupak

Građansko odeljenje

Odeljenje za pripremni postupak

Odeljenje za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Odeljenje za pripremni postupak

Odeljenje sudske prakse

Služba za finansijsko-materijalne poslove

Odsek za informacione tehnologije

Daktilobiro

Odsek za korekturu

Odsek za bezbednost

Služba za tehničke poslove, PPZ i za bezbednost i zdravlje na radu

Odsek krivične pisarnice

Odsek građanske pisarnice