Sudska pisarnica

regulisano čl.35 i 36 Sudskog poslovnika i čl.8 i 13 tačka 54-62 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu

Sudskim poslovnikom sudska pisarnica, određena je kao organizacioni deo suda, u kome se obavljaju administrativni i tehnički poslovi.

Kada je pisarnica podeljena na više odseka ili odeljenja, radom odseka ili odeljenja rukovodi šef odseka, odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice.

Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice, koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu propisano je da se u Sudskoj pisarnici:

  • obavljaju poslovi administrativne obrade predmeta i vođenja svih knjiga upisnika i imenika, osim onih koji se odnose na sudsku upravu;
  • vodi evidencija o kretanju spisa predmeta od prijema u sud do ekspedicije nadležnom organu;
  • daju osnovna obaveštenja strankama i učesnicima u sudskom postupku o kretanju predmeta na osnovu podataka iz službenih evidencija suda;
  • vrši raspisivanje zakazanih javnih sednica;
  • obavljaju poslovi informatičke evidencije rada suda i sudija i izrada raznih izveštaja o tome; - vrši statistička obrada izveštaja o radu sudova i analitički poslovi;
  • vrši arhiviranje predmeta i obavljaju drugi arhivski poslovi, kao i drugi poslovi određeni Sudskim poslovnikom.

Radna mesta u Sudskoj pisarnici određena su kao samostalna izvršilačka radna mesta ili u okviru organizacionih jedinica:

  1. Odsek krivične pisarnice,
  2. Odsek građanske pisarnice.

Sudskom pisarnicom rukovodi upravitelj sudske pisarnice, koji za svoj rad i rad sudske pisarnice odgovara predsedniku suda.

Šefovi odseka u sudskoj pisarnici za svoj rad i rad odseka odgovaraju upravitelju sudske pisarnice.

Radna mesta u Sudskoj pisarnici, opis poslova za svako pojedinačno radno mesto i uslovi potrebni za obavljanje tih poslova, propisani su u odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu.