Sudije

Rođen 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. septembra 2014. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1959. godine u Beogradu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena je 1957. godine u Beogradu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. januara 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 17. maja 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena je 1960. godine u Knjaževcu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen je 1960. godine u Prijepolju. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Nišu) 

Rođena je 1961. godine u Smederevu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1961. godine u Užicu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Beogradu) 

Rođena je 1962. godine u Bačkoj Palanci. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1961. godine u Sjenici. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1968. godine u Vranju. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1963. godine u Prištini. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1963. godine u Obrenovcu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1959. godine u Beogradu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Aleksandar Stepanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Višeg suda u Beogradu)

Rođena1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena je 1960. godine u Vrbasu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen je 1958. godine u Bačkom Gračcu, opština Odžaci. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.