Sudije

Rođena 1965. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. jula 2022. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. februara 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. februara 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. jula 2022. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. januara 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 17. maja 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 23. juna 2022. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Jovan Jovanović

(izabran za predsednika Privrednog suda u Beogradu)

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. februara 2023. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog suda je od 23. avgusta 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1966. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. februara 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Duško Milenković

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Beogradu) 

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. jula 2022. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1962. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1968. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1963. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1963. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1962. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. jula 2022. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 14. jula 2022. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1970. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1965. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. februara 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1960. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 18. novembra 2021. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog suda je od 23. avgusta 2023. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.