Sudije

Rođena 1953. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. septembra 2014. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Pođena 1954. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1954. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1952. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od od 28. septembra 2012. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Nišu) 

Rođen 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 1. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. septembra 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1951. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1953. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Novica Peković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu) 

Rođen je 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 15. januara 2015. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1954. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1951. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1953. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 11. decembra 2012. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1957. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1970. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođen 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1960. godine u Knjaževcu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1968. godine u Vranju. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1955. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen je 1960. godine u Prijepolju. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1961. godine u Užicu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

(izabran za predsednika Apelacionog suda u Beogradu) 

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1961. godine u Smederevu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena je 1959. godine u Beogradu. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1969. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena 1958. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1956. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođen 1961. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz krivične materije.

Rođena je 1962. godine u Bačkoj Palanci. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.

Rođena 1959. godine. Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 17. maja 2018. godine. Postupa po predmetima iz građanske materije.