Судије

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1953. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Pођена 1954. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1954. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1952. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од од 28. септембра 2012. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Апелационог суда у Нишу) 

Маја Ковачевић-Томић, судија Врховног касационог суда

Рођена 1952. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 1. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1952. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 20. септембра 2011. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1953. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Новица Пековић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Апелационог суда у Новом Саду) 

Рођен је 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 15. јануара 2015. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1954. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1953. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 11. децембра 2012. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1952. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1969. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1970. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Апелационог суда у Београду) 

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 17. маја 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из кривичне материје.