Судије

Рођен 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена је 1957. године у Београду. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јануара 2021. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 17. маја 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена је 1960. године у Књажевцу. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен је 1960. године у Пријепољу. На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Јован Јовановић, судија Врховног касационог суда

(председник Привредног суда у Београду)

Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Апелационог суда у Нишу) 

Рођена је 1961. године у Смедереву. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена је 1961. године у Ужицу. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Апелационог суда у Београду) 

Рођен 1954. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. октобра 2012. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена је 1962. године у Бачкој Паланци. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена је 1968. године у Врању. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен је 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 15. јануара 2015. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1955. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена је 1959. године у Београду. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Александар Степановић, судија Врховног касационог суда

(изабран за председника Вишег суда у Београду)

Рођена1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1956. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из кривичне материје.