Драгана Бољевић

Драгана Бољевић

Лични подаци

Рођена 28. јуна 1959. у Београду.
Основну школу и Пету београдску гимназију завршила у Београду.
Правни факултет у Београду уписала 1978; дипломирала 1982. на правно-социолошком
смеру са просечном оценом 9,20.
Правосудни испит положила 1985. са одликом.
Мастер рад “Уставни суд и реформа правосуђа” одбранила 2016. са оценом 10.
Знање енглеског и француског језика и рачунарских вештина.
Удата, мајке две ћерке.

Каријера

од 2014 председник другостепеног грађанског већа у Апелационом суду у Београду
од 2013 судија Апелационог суда у Београду
2012-2013 судија Вишег суда у Београду
2001-2009 судија Окружног суда у Београду, другостепено грађанско одељење
1988-2001 судија Петог општинског суда у Београду, грађанско одељење - парнична, ванпарнична и материја платних налога
- 2000-2001 председник ИП већа
- 1997-2001 руководилац грађанског одељења
- 1996-2001 надзорни судија за обуку судијских приправника
- 1986 стручни сарадник у Петом општинском суду у Београду, у грађанском, одељењу платних налога и у ванрасправном - кривичном већу
- 1984 судијски приправник у Петом општинском суду у Београду

Остале функције

2006-2019 председница Друштва судија Србије (члан од оснивања)
2011-2017 генерални секретар и члан Извршног бироа МЕДЕЛ-a (Magistrats Еuropéens pour la Democratie et les Libertés је европско удружење 23 удружења судија и тужилаца из 16 европских држава)
2006-2009 члан Грађанске секције Правосудног центра
2003-2007 председница Одељења Друштва судија у Београду од оснивања 
          - члан, па председник Радне групе Комисије за реформу правосуђа за израду:
2006-2007 Основних начела за законе о правосуђу
2007 закона о судству 
          - члан радних група Министарства правде за израду:
2013 Закона о уређењу судова и Судског пословника
2013 Националне стратегије реформе правосуђа
2012 грађанских процесних закона
2012 судско-организационих закона,
2008-2009 Закона о националном институту за обуку у правосуђу 
          - члан Радне групе Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа за израду:
- 2014-2015 процене и анализе стања ради решавања имовинскоправних и инфраструктурних питања везаних за судове и тужилаштво
- 2013 анализе уставног оквира за правосуђе
2021 члан Радне групе Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине за израду акта о промени Устава

Остале активности

- Аутор књиге „Уставни суд Републике Србије и правосудна реформа“, Досије студио, Библиотека Политика и Друштво, Београд, 2019.
- Коаутор књиге „ЕU Аpproach to Justice Reform in Southeastern and Eastern Europe“, CRPE 2011.
- Kоаутор књиге „Вредновање рада судија“, Друштво судија Србије, Београд 2007.
- Руководилац пројекта Друштвa судија Србије „Вредновање рада судија“ 2005-2007.
- Израдила програм обуке „Етика судија“ за потребе Правосудног центра 
- Аутор више стручних радова о уставно-правном положају, независности и организацији судства, управљању судским системом и о међународним правосудним инструментима и стандардима, међу којима су и:
               *  „Оспоравање легитимитета судске власти у процесу уставног уређења независности судства на примеру Србије“, Фондација Центар за јавно право, Сарајево 2020, стр. 1-23 
               *  „Слобода изражавања судија - Између дужности за непристрасношћу и независношћу“, Билтен Врховног касационог суда, бр. 3/2019, Intermex, Београд 2019, стр. 337-359 
               
 „Запажања о Радном тексту амандмана на Устав Републике Србије са образложењима (референцама Венецијанске комисије) у делу који се односи на судство”, Свеске за јавно право број 31, Центар за јавно право, Сарајево, март 2018, стр. 3-19
               
*  „Уједначавање судских одлука - однос правне предвидивости и владавине права”, Узроци неуједначене примене права, Друштво судија Србије, Београд 2016. 
               
*  „Проблеми у судству Србије и квалитет судских одлука”, Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској унији, Друштво судија Србије, Беорад 2016.
               
*  „Europe as a Promoter of Rights?“, предавање на XX конгресу италијанских судија Magistratura Democratica, Ређо Калабрија, март 2015.
               
*  „Уједначавање судске праксе – Између правне сигурности и судијске независности“, зборник радова са међународне конференције „Уједначавање судске праксе“, Друштво судија Србије, Београд 2014.
               
*  „Улога судства у успостављању правне сигурности – Контроверзе и предуслови“, у: проф. др Радмила Васић (ур.), Правна сигурност у условима транзиције, зборник радова са научног скупа „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“, Правни факултет Универзитета у                                           Београду, Београд 2014. 
               
*  „Страх и правда у судницама Србије и Европе“, у: проф. др Јасминка Хасанбеговић (ур.), Право и правда, зборник, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014.
               
*  „Сузбијање корупције – предуслови и системске препреке“, Досије корупција, Топлички центар за демократију и људска права, брoj 1, Прокупље 2014.
               
*  „Коментари Закона о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о уређењу судова“, Правни инСтруктор, часопис за правну теорију и праксу, Параграф, Београд 2013.
               
*  „Високи савет судства“, Правни инСтруктор, часопис за правну теорију и праксу, Параграф, Београд 2013.
               
*  „Правосудна мрежа и приступ правди“, Информатор брoj 2, Друштво судија Србије, Београд 2013.
               
*  „Преглед дешавања у правосуђу Србије“, Херетикус, часопис за испитивање прошости, том X брoj 1-2 2012.
              
 *  „О Уредби Владе Републике Србије о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа“, Правни инСтруктор, часопис за правну теорију и праксу, Параграф, Београд 2012.
               
*  „Високи савет судства - Конституисање, задаци, план активности и проблеми“, Правни инСтруктор, часопис за правну теорију и праксу, Параграф, Београд 2009.
               
*  „Поглед на реформу судства у Србији - Угрожена добра решења“, Правда у Транзицији, брoj 12, Тужилаштво за ратне злочине, Београд 2009.
               
*  „Вредновање рада судија“, Ревија за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, број 5, Београд 2008.

- Члан мисије Међународне комисије правника (International Commission of Jurists - IJC) за Молдавију од 19. до 23. новембра 2018 која је 2019 израдила извештај "Only an Empty Shell" -The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
- Организатор и учесник бројних семинара, тренинга, конференција, домаћих и међународних о правосудним темама, посебно оних везаних за независност судства и Европску конвенцију о људским правима и основним слободама.

Признања

2013. Добитник признања Витез позива, Лигa експерата Лекс
2011. Најевропљанин за за допринос развоју односа Србије и ЕУ у култури политичког дијалога, Првa европска кућа у Србији
2007. Личност године у области владавине права, ОЕБС 

Конференције, обуке, семинари, курсеви

- Конференција „О слободи судијског удруживања“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и Савет Европе, 22.10.2020.
- Конференција „О материјалним гаранцијама независности судија“ (организатор), Друштво судија Србије и ОЕБС, 27.9.2019.
- Конференција „Формирање будућих судија - унапређење стручних вештина и знања судија“ (организатор), Друштво судија Србије и Фондација за отворено друштво, 5.4.2019.
- Конференција „Како постићи независност судства - Јавно слушање професора 2“, о четвртој верзији уставних амандмана (организатор), Друштво судија Србије, 30.10.2018.
- Конференција „Међународни стандарди о промени Устава РС у области правосуђа“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и ОЕБС, 9.6.2018.
- Конференција „Јавно слушање професора о променама Устава РС“ (организатор), Друштво судија Србије, 20.2.2018.
- Конференција „Искуства струковних удружења судија у очувању независности судства“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије, ОЕБС, Амбасада Француске у Србији, 7.7.2017.
- Конференција „Судијска функција и слобода мишљења“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и Немачка фондација за међународну правну сарадњу (Фондација IRZ), 27.9.2016.
- Конференција „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској унији“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и ОЕБС, 24.6.2016.
- Конференција „Уједначавање судске праксе – однос правне сигурности и судијске независности“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и ОЕБС, 10.7.2015
- Конференција „Обука судија и јавних тужилаца у функцији квалитета правосудног система“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, уз подршку Фондације за отворено друштво, Амбасаде Републике Француске, Амбасаде  Краљевине Холандије и Мисије ОЕБС у Србији, 4.7.2014.
- Конференција „Системски предуслови за сузбијање корупције“ (организатор, уводничар), Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, уз подршку амбасада Републике Француске и Краљевине Норвешке у Србији, Фондације Конрад Аденауер, Фондације за  творено друштво, Немачке фондације за међународну правну сарадњу (Фондација IRZ), и немачки Пакт за стабилност Југоисточне Европе, 29.6.2012.
- Пленарне седнице Консултативног већа европских судија Савета Европе: 
              *  2014 - о вредновању рада судија, квалитету правде и поштовању независности правосуђа (представник МЕДЕЛ-а)
              *  2015 - о положају судске власти и њеном односу са другим државним властима у модерној демократији (представник МЕДЕЛ-а)
              *  2007 – о судским саветима у служби друштва (као председник Радне групе за израду Закона о Високом савету судства), организација Консултативног већа европских судија и ОЕБС
- члан делегација судија и тужилаца у Европском парламенту и Европској комисији, мај и октобар 2010, новембар 2013.
- представник Друштва судија Србије на годишњим Пленарним скупштинама Европског и Светског удружења судија и бројним седницама Управног одбора МЕДЕЛ-а
- Обука судија и тужилаца у Шпанији - Правосудна школа у Барселони, Центар за правосудне студије у Мадриду и Јавно тужилаштво Шпаније, студијска посета, Барселона, Мадрид, 4-10. мај 2008, организација Амбасаде Шпаније у Србији и Техничке канцеларије за сарадњу са Балканом
- „Концепт поделе власти - контрола и равнотеже”, Букурешт, Румунија 13-14. новембар 2007, организација Високог савета магистратуре Румуније, Европске уније и Немачке фондације за међународну правну сарадњу (Фондација IRZ)
- „Обука, дисциплинска одговорност и федерална правосудна управа”, студијска посета, Вашингтон, Рино, Чикаго, 21. јул - 1. август 2007, организација Министарства правде САД, Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку судова, тужилаштава и полиције (ОПДАТ)
- Високи савет магистратуре Француске, школе за иницијалну (Бордо) и континуирану обуку судија (Париз) и Министарство правде Француске, студијска посета, Париз - Бордо, 23-26. мај 2007, организација Министарства правде Републике Француске
- „Промене правних система у Србији, Црној Гори и БИХ”, Праг, Брно, 28. новембар – 1. децембар 2006, организација Чешког савета за међународне односе - “Успостављање независног, одговорног и функционалног правосуђа и јачање судске сарадње на Западном Балкану, тема - Контрола дељења  правде”, Београд, 20. - 21. новембар 2006, CARDS, Regional Project
- “Независност правосуђа у Европи”, конференција, Дубровник, 13-16. новембар 2006, организација Европске комисије и Немачке фондације за међународну правну сарадњу (Фондација IRZ)
- Високи савет магистратуре Шпаније, студијска посета, 6-10. новембар 2006, организација Високог савета магистратуре Шпаније, Министарства спољних послова Шпаније и шпанске Агенције за међународну сарадњу – AECE
- “Дисциплинска одговорност, разрешење и имунитет судија и тужилаца”, семинар Београд, 28-30. новембар 2005, External Actions of the European Community, Cards Regional Project
- 19. Национални колеџ судијског понашања и етике (National College on Judicial Conduct and Ethics), Чикаго, Илиноис, САД, 21-23. октобар 2004, организација American Judicature Society (AJS) и Амбасаде САД у Србији
- “Овлашћења у случају непоштовањa суда и дисциплинска одговорност судија”, Београд, 5. октобар 2004, организација ABA/CEELI и Друштва судија Србије
- Практична обука за поступке о међународним људским правима са нагласком на недискриминацији и правима мањина и на Европској конвенцији о људским правима, Холандија, 7-18. јун 2004, организација Холандског Хелсиншког комитета и Министарства спољних послова Краљевине Холандије
- „Слобода изражавања, право на приватност и правично суђење према Европској конвенцији о људским правима”, семинар, Београд, 23-25. април 2004, организација Београдског центра за људска права, уз подршку Министарства иностраних послова Велике Британије, Вестминстерске фондације за демократију и Савета Европе
- „Актуелна питања реформе правосуђа у Србији и европске перспективе: европски правосуди стандарди, оцена судија и допринос удружења судија независном судству”, Београд, 26-27. септембар 2003, међународна конференција судија, организација Друштва судија Србије, Немачке фондације за међународну правну сарадњу (Фондација IRZ) и Европског удружења судија за демократију и слободе (MЕДЕЛ)
- Семинар о етици судија, Београд, пролеће 2002, организација ABA/CEELI 
- Семинар о примени члана 10 Европске конвенције о људским правима, Београд, 6. и 7. децембар 2001, организација Савезног министарства правде СРЈ у сарадњи са Европском унијом и Саветом Европе
- „Суђење у демократском друштву”, Праг, Rепублика Чешка, 19-24. август 2001, CEELI INSTITUT – Праг
- „Принципи независности судства и гаранције судијске етике – Инострана и југословенска искуства”, Београд – Сава центар, 22-23. мај 1998, организација Удружења правника Југославије и ABA/CEELI
- Обука предавача, Београд, 24. и 25. новембар и 1. и 2. децембар 2006 Београд, организација Правосудног центра
- Програм стицања посебних знања из области права детета за судије које суде у поступцима у вези са породичним односима, организација Правосудног центра, Београд, 6-10. септембар 2006
- Курс француског језика, Београд, 2003-2004, организација Правосудног центра у сарадњи са Културним центром Француске и ОЕБС
- Курс енглеског језика, Београд, Legal English, организација Амбасаде САД у Србији и Филолошког факултета у Београду, Центар за стално образовање и евалуацију 2019-2021, организација LDS Charities и Друштва судија Србије, 2003-2004
- Курс из области компјутера, Београд, јесен 2002, организација LDS Charities и Друштва судија Србије
- Информатички курс из области компјутера, Београд, април 2002, организација Министарства правде РС

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у грађанској материји.