Судије

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, на седници одржаној 13. октобра 2015. године утврђен је број судија у Врховном касационом суду, апелационим судовима, вишим судовима, основним судовима, Привредном апелационом суду, привредним судовима, Управном суду са одељењима, Прекршајном апелационом суду са одељењима и прекршајним судовима са одељењима (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 88/2015 од 23. октобра 2015. године).  Одлука о броју судија у судовима се од тада мењала више пута.

Према Одлуци Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима број: 119-00-80/2020-01 од 5. марта 2020. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ број 25/2020), суд има председника и 49 судија.

Списак судија Врховног суда на дан 24. август 2023. године.