Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2020. години:

Састанци и седнице

-Заједнички састанак о правди, реформи правосуђа, спровођењу закона и антикорупцијским питањима,  у организацији ОECD развојног центра, одржан у Београду 25. фебруара 2020. године.