Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2023. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године.