Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2022. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Скуп поводом обележавања почетака кампање промовисања права на заштиту података о личности и рада институције Повереника под називом „Нека остане лично“, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 16. маја 2022. године.