Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2020. години:

Конференције

- Видео конференција на којој је презентован Акт о безбедности информационо-комуникационог система, у организацији Министарства правде, одржана у Београду 27. јула 2020. године.

Састанци и седнице

- Заједнички састанак о правди, реформи правосуђа, спровођењу закона и антикорупцијским питањима,  у организацији ОECD развојног центра, одржан у Београду 25. фебруара 2020. године.