Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2020. години:

Конференције

- Видео конференција на којој је презентован Акт о безбедности информационо-комуникационог система, у организацији Министарства правде, одржана у Београду 27. јула 2020. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Eкспертскa дискусијa „Животна средина и људска права: национална и перспектива Европског суда за људска права”  у организацији Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе (заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”), одржана у Београду 22. септембра 2020. године.  

- Обележавање Међународног дана права јавности да зна, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 28. септембра 2020. године;

- Седми регионални Форум о владавини права за Југоисточну Европу на тему „КОВИД-19 и Европска конвенција о људским правима”, у организацији шведске међународне организације „Civil Rights Defenders“, одржан у Београду 16. и 17. октобра 2020. године.

Састанци и седнице

- Заједнички састанак о правди, реформи правосуђа, спровођењу закона и антикорупцијским питањима,  у организацији ОECD развојног центра, одржан у Београду 25. фебруара 2020. године.