Запослени

Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2021. години:

Конференције

-On-line конференција „Иновације у јавној управи – питање избора?“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана  у Београду 25. марта 2021. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-On-line панели у оквиру „Недеље приватности“ поводом Међународног дана заштите података о личности, у организацији Партнера Србија, Share фондације, А11- Иницијатива за економска и социјална права, удружења „Да се зна“, удружења „Атина“ и Београдске отворене школе, одржани у Београду у периоду од 25. до 29. јануара 2021. године;

-Осми регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији Civil rights defenders, одржан у Београду 3. и 4. септембра 2021. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентација Приручника за прекршаје у области јавних набавки, у организацији УСАИД Пројеката за одговорну власт, одржана у Београду 3. септембра 2021. године.

Састанци и седнице

-Оn-line састанак на тему ефикасности судова, електронски приступ правди, судска пракса у случајевима када се утврђује одговорност јавних службеника, систем управљања и приступа случајевима, електонски приступ случајевима, у организацији SIGMA мисије (заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој), одржан у Београду 29. март 2021. године.