Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2018. години:

Конференције

-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године;

-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. године;

-Међународна конференција на тему „Опште уредбе ЕУ о заштити података о личности”, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржана у Београду 17. и 18. априла 2018. године;

-Регионална конференција посвећена представљању Студије о случајевима Европског суда за људска права који се односе на управне спорове, у организацији Регионалне школе за јавну управу (РЕСПА), одржана у Београду 17. маја 2018. године;

-Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у организацији Врховног суда Литваније у сарадњи са CEELI Институтом, одржана у Вилњусу у Литванији од 27. до 30. маја 2018. године;

-Међународна конференција „Гласна Пиштаљка – Узбуњивачи и новинари против корупције“ одржана 5. и 6. јуна 2018. године у Београду, у организацији портала Пиштаљка у оквиру пројекта који суфинансира Делегација Европске уније у Србији;

-Девета Интернационална конференција о судској администрацији, у организацији IACA -International Association for Court Administration, одржана у Бразилу од 16. до 19. септембра 2018. године.

 Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто поводом представљања Извештаја о спровођењу реформе јавне управе у Србији за 2017. годину, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Мисијом Сигма, одржан у Београду 13. марта 2018. године;

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном касационом суду, реализована 12. априла 2018. године;

-Посета Асоцијације студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду, реализована 19. априла 2018. године;

-Округли сто на тему „Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском поступку”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Врховном касационом суду 27. априла 2018. године;

-Округли сто на тему заштите узбуњивача у САД, у организацији портала Пиштаљка и програма ОПДАТ министарства правде САД, одржан 7. јуна 2018. године у Врховном касационом суду;

- Други форум контакт особа у Мрежи највиших судова (СЦН), у организацији Европског суда за људска права, одржан 8. јуна 2018. године у Стразбуру;

-Свечана церемонија потписивања и представљање Упутства за унапређење и промоцију закључења и извршења поравнања у поступцима заштите права на суђење у разумном року, одржана у Врховном касационом суду 18. јула 2018. године;

- Скуп „Међународни дан права јавности да зна“, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Независним удружењем новинара Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијом невладиних организација за слободу приступа информацијама, одржан у Београду 28. септембра 2018. године.

Састанци и седнице

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године;

-Округли сто „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника”, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и Британског фонда за добру управу, одржан у Београду 13. јула 2018. године.