Запослени

У 2021. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- On-line “Анти-стрес радионица”  у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 12.,14. и 16. априла 2021. године;

On-line обука на тему "Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 19. априла 2021. године.

- On-line обука на тему "Етика и интегритет” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. априла 2021. године. 

- On-line обука на тему "Електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 23. априла 2021. године;

-On-line семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији EUIPO (Завод за интелектуалну својину ЕУ) одржан у Београду 12. маја 2021. године;

-On-line обука „Заштита података о личности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 25. маја 2021. године;

-On-line обука „Напредне табеларне калкулације” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду у од 25. до 27. маја 2021. године;   

-On-line радионица „Водич за портпароле судова“ у организацији УСАИД Пројекта владавине права, одржанa у Београду 28. маја 2020. године;

-On-line обука „IT sigurnost“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 28. маја 2021. године;

-On-line обука „Родна равноправност” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 31. маја 2021. године;

-On-line обука „Јавне набавке - израда плана” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 2. јуна 2021. године;

-On-line обука „Како да користите Pivot табеле у екселу?” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 7. јуна 2021. године;

-On-line обука „Спречавање сукоба интереса, провера имовине функционера и регистри” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 8. јуна 2021. године;

-On-line обука „Откријте своје најбоље ЈА“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 9. јуна 2021. године;

-On-line обука „Анти-стрес радионица” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 11. јуна 2021. године.

-On-line обука “Вештине комуникације у пословном окружењу” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 24.06.2021. - 25.06.2021. године;

- On-line обука „Јавне набавке - спровођење поступка” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. и 30. јуна 2021. године.