Запослени

У 2020. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

- Семинар на тему „Спровођење отвореног поступка у складу са новим Законом о јавним набавкама“ у организацији „Семинара Србије“ одржан у Београду 11. и 24. септембра 2020. године.

Обуке

- On-line обука на тему „Нови закон о јавним набавкама - јавне набавке у пракси” у организацији IPC Webinar, одржана у Београду 27. маја 2020. године;

- On-line обука на тему „Решавање конфликтних ситуација у обављању послова интерне ревизије“ у организацији НАПА webex, одржана у Београду 8. јуна 2020. године;

- On-line обука на тему „Анти-стрес радионица”, у организацији НАПА платформе за е-учење, одржана у Београду 12. јуна 2020. године;

- On-line обука на тему "Заштита података о личности" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 29. јуна 2020. године;

- On-line обука на тему "Превазилажење стреса" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 30. јуна 2020. године;

- On-line обука на тему "Постављање организационих циљева" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 13. јула 2020. године;

- Радионицa на тему: „Практична обука за рад на новом Порталу јавних набавки“  у организацији Семинара Србије, одржанa у Београду 16. јула 2020. године;

- On-line обука на тему " Спровођење интерне ревизије у контексту ИПА" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 16. јула 2020. године;

- On-line обука на тему „Увод у ЕУ” у организацији НАПА webex, одржана у Београду 27. јула 2020. године;

- On-line обука на тему „Заштита од дискриминације” у организацији НАПА webex, одржана у Београду 3. августа 2020. године;

-On-line обука на тему "Новине у законодавству - Јавне набавке" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 19. августа 2020. године.

- On-line обука на тему "Пореско пословање" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 8. септембра 2020. године.;

- On-line обука на тему "Буџетко рачуноводство и извештавање" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 25. септембра 2020. године;

-On-line обука на тему "Откријте своје најбоље Ја" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 29. септембра 2020. године.