Запослени

 

У 2022. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- Оn-line састанак на тему „Однос судова са медијима“, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 28. јануара 2022. године;

- On-line обукa за унапређење управљања судовима и предметима, у оквиру пројеката „Подршка Високом савету судства“ у организацији GIZ-a, одржана 22. фебруара 2022. године;

-On-line обука „Агилно претраживање интернета”, у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 7. марта 2022. године;

-Обука „Рад са извештајима у оквиру централног информационог система за обрачун зарада-ИСКРА“, у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 15. јуна 2022. године;

-On-line обука “Како да користите Пивот табеле у екселу?” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 04. јула 2022. године;

-On-line обука на тему "Етика и интегритет” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 9. августа 2022. године;

- On-line обука “Родна равноправност” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 6. октобра 2022. године;

-On-line обука “Отварање и визуелизација података” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 17. октобра 2022. године;

-On-line обука на тему “Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 18. октобра 2022. године;

- Oбука на тему “Изградња организационе културе” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. октобра 2022. године;

-On-line обука на тему „Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 23. новембра 2022. године.