Запослени

 

У 2022. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- Оn-line састанак на тему „Однос судова са медијима“, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 28. јануара 2022. године.

- On-line обукa за унапређење управљања судовима и предметима, у оквиру пројеката „Подршка Високом савету судства“ у организацији GIZ-a, одржана 22. фебруара 2022. године;

-On-line обука „Агилно претраживање интернета”, у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 7. марта 2022. године.