Запослени

У 2023. години запослени у Врховном касационом суду-Врховном суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

-On-line обука на тему “Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 22. фебруара  2023. године;

-On-line обука на тему „Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 24. фебруара 2023. године;

-On-line обука на тему “Електронска пословна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 9. марта 2023. године;

-On-line обука на тему “Праћење учинка и вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 17. марта 2023. године;

-On-line обука “Како успоставити баланс личног и професионалног живота” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 20. марта 2023. године;

-On-line обука “Како креирати добар извештај” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 31. марта 2023. године;

- On-line обука “Односи са јавношћу” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 3. и 4. априла 2023. године;

- Обука на тему “Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку”, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 11. маја 2023. године;

-On-line обука „Асертивна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. јуна 2023. године;

- On-line обука “Вештине управљања и решавања конфликата” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 25. и 26. јула 2023. године;

- On-line обука “Асертивна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 8. августа 2023. године;

- Обука на тему „Безбедност и здравље на раду“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 6. септембра 2023. године;

- On-line обука “Безбедно коришћење ИКТ“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 4. октобра 2023. године;

- On-line обука на тему ”Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. октобра 2023. године;

- Радионица TAIEX на тему  ”Follow-up to the 2022 round of case-based peer review missions on countering organised crime and corruption in the Western Balkans”, у организацији Министарства за европске интеграције и Министарства правде, одржана у Тирани од 4. до 6. октобра 2023. године;

- On-line обука на тему “Примена етичких смерница за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције”, у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 18. октобра 2023. године;

 - Семинар “Новине у закону о јавним набавкама“, у организацији Института за економску дипломатију, одржан у Београду 20. октобра 2023. године;

- On-line обука “Систем државне управе” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 24. октобра 2023. године;

- On-line обука „Стратешко управљање људским ресурсима“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 31. октобра 2023. године;

- Обука на тему “Рад у централном информационом систему за обрачун примања –Искра”,  у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду  од 1. до 3. новембра  2023. године;

- Семинар-обукa лица задужених за родну равноправност у органима јавне власти, у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са UN Women, одржан у Аранђеловцу 22. и 23. новембра 2023. године.