Запослени

 

У 2021. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Форуми

-On-line форум о слободном приступу информацијама од јавног значаја – „Доступност информација из јавнотужилачких и судских поступака“, у организацији  USAID Пројекта за одговорну власт и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржан у Београду 30. септембра 2021. године;

Семинари

-On-line семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији EUIPO (Завод за интелектуалну својину ЕУ) одржан у Београду 12. маја 2021. године;

-Семинар о електронској трговини, у организацији Твининг пројекта ИПА 2016 - Заштита и спровођење права интелектуалне својине, и Министартва трговине, туризма и телекомуникација, одржан у Београду 16. – 17. септембра 2021. године; 

Обуке

- On-line “Анти-стрес радионица”  у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 12.,14. и 16. априла 2021. године;

On-line обука на тему "Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 19. априла 2021. године;

- On-line обука на тему "Етика и интегритет” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. априла 2021. године;

- On-line обука на тему "Електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 23. априла 2021. године;

-On-line обука „Заштита података о личности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 25. маја 2021. године;

-On-line обука „Напредне табеларне калкулације” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду у од 25. до 27. маја 2021. године;   

-On-line радионица „Водич за портпароле судова“ у организацији УСАИД Пројекта владавине права, одржанa у Београду 28. маја 2020. године;

-On-line обука „IT sigurnost“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 28. маја 2021. године;

-On-line обука „Родна равноправност” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 31. маја 2021. године;

-On-line обука „Јавне набавке - израда плана” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 2. јуна 2021. године;

-On-line обука „Како да користите Pivot табеле у екселу?” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 7. јуна 2021. године;

-On-line обука „Спречавање сукоба интереса, провера имовине функционера и регистри” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 8. јуна 2021. године;

-On-line обука „Откријте своје најбоље ЈА“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 9. јуна 2021. године;

-On-line обука „Анти-стрес радионица” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 11. јуна 2021. године;

-On-line обука “Вештине комуникације у пословном окружењу” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 24.06.2021. - 25.06.2021. године;

- On-line обука „Јавне набавке - спровођење поступка” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. и 30. јуна 2021. године;

-On-line обука “Агилно претраживање интернета” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 22. јула 2021. године;

-On-line обука „Како да асертивно комуницирамо“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. јула 2021. године;

-On-line обука „Дискриминација пред органима јавне власти” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 17. августа 2021. године;

-Радионица за процену ризика „Претње систему од прања новца” у организацији ИНЛ Одељењa Амбасаде САД и Министарствa финансија-Управе за спречавање прања новца, одржана у Вршцу 24. и 25. августа 2021. године;

-On-line обука „Јавне набавке - израда плана” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 2. септембра 2021. године;

-On-line обука „Како да користите Пивот табеле у екселу?” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 10. септембра 2021. године;

-Радионица у циљу израде Стратегије људских ресурса у правосуђу и пратећег Акционог плана за њено спровођење, у организацији Министарства правде, одржана у Вршцу 22. и 23. септембра 2021. године;

-On-line обука на тему "Етика и интегритет” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. септембра 2021. године;

-Обука за унапређење извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, у организацији Министарства правде, а уз подршку пројекта “ЕУ за правду” одржана на Копаонику од 30. септембра до 02. октобра 2021. године;

-On-line обука “Заштита од дискриминације” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 15. октобра 2021. године;

-On-line обука “Како да користите Пивот табеле у екселу?” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 15. октобра 2021. године.