Запослени

У 2023. години запослени у Врховном касационом суду-Врховном суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

-On-line обука на тему “Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 22. фебруара  2023. године;

-On-line обука на тему „Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 24. фебруара 2023. године;

-On-line обука на тему “Електронска пословна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 9. марта 2023. године;

-On-line обука на тему “Праћење учинка и вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 17. марта 2023. године;

-On-line обука “Како успоставити баланс личног и професионалног живота” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 20. марта 2023. године;

-On-line обука “Како креирати добар извештај” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 31. марта 2023. године;

- On-line обука “Односи са јавношћу” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 3. и 4. априла 2023. године;

- Обука на тему “Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку”, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 11. маја 2023. године;

-On-line обука „Асертивна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. јуна 2023. године;

- On-line обука “Вештине управљања и решавања конфликата” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 25. и 26. јула 2023. године;

- On-line обука “Асертивна комуникација” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 8. августа 2023. године;

- Обука на тему „Безбедност и здравље на раду“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 6. септембра 2023. године.