Запослени

У 2020. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- On-line обука на тему „Нови закон о јавним набавкама - јавне набавке у пракси” у организацији IPC Webinar, одржана у Београду 27. маја 2020. године;

- On-line обука на тему „Решавање конфликтних ситуација у обављању послова интерне ревизије“ у организацији НАПА webex, одржана у Београду 8. јуна 2020. године;

- On-line обука на тему „Анти-стрес радионица”, у организацији НАПА платформе за е-учење, одржана у Београду 12. јуна 2020. године.

- On-line обука на тему "Заштита података о личности" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 29. јуна 2020. године. 

- On-line обука на тему "Превазилажење стреса" у организацији НАПА webex, одржана у Београду 30. јуна 2020. године.