Бојана Пауновић

Бојана Пауновић

Бојана Пауновић, рођена је 1962. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. марта 1989. године. Правосудни испит је положила 25. фебруара 1992. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Првом општинском суду у Београду у периоду од 15. јануара 1990. године до 15. јануара 1992. године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у Првом општинском суду у Београду на радном месту стручног сарадника до 31. децембра 1995. године.

Изабрана је на судијску функцију у Првом општинском суду у Београду 1. јануара 1996. године.

За судију Окружног суда у Београду изабрана је 23. марта 2005. године.

Почев од 1. јануара 2010. године, изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, где је распоређена у кривичном одељењу. Од 2015. године поступа у кривичном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал. Од јануара 2019. године поступа и као заменик руководиоца Одељења судске праксе за Кривично одељење и Одељење за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји. Од јануара 2020. године, члан је Редакцијског одбора Билтена. Од децембра 2021. године поступа као судија Кривичног одељења, заменик председника и судија Посебног одељења за организовани криминал, заменик председника Одељења судске праксе, руководилац Одељења судске праксе за Кривично одељење и Одељења за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји и као члан Редакцијског одбора Билтена.

Учесник је бројних семинара, радионица и регионалне конференције у оквиру програма Пројекта за борбу против економског криминала. Завршила је обуку за поступање у предметима за спречавање трговине људима. Учесник је регионалног семинара о токовима новца од криминала на интернету као и семинара о замрзавању и конфискацији прихода стечених криминалом. Од 2012. године налази се на листи предавача Правосудне академије. Поседује сертификат о специјалистичкој обуци за предаваче о корупцији и привредном криминалу. Коаутор је публикација ,,Високотехнолошки криминал”, ,,Водич за судије и тужиоце – на тему високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица у Републици Србији” и ,,Одузимање имовине проистекле из кривичног дела – Изазови и препоруке за унапређење поступка”. Говори енглески језик. Познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године.

Судија је у кривичној материји.