Марија Терзић

Марија Терзић

Марија Терзић, рођена је 7. марта 1965. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. децембра 1989. године. Правосудни испит је положила 30. јуна 1994. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Окружном привредном суду у Београду у периоду од 4. новембра 1991. године до 1. јуна 1992. године и у Петом општинском суду у Београду у периоду од 1. јуна 1992. године до 14. марта 1994. године. Радни однос на радном месту судијског помоћника у Петом општинском суду у Београду засновала је 1. јула 1994. године, радећи на изради нацрта судских одлука и решења.

Изабрана је на судијску функцију у Пети општински суд у Београду 21. јула 1997. године где је поступала у предметима парничне материје. У периоду од 2004. године до 2005. године обављала је послове члана ИПВ већа, а након тога до 2009. године послове руководиоца Одељења судске праксе грађанског одељења.

За судију Првог основног суда у Београду изабрана је 1. јануара 2010. године, где је поступала у предметима парничне материје.

Одлуком Високог савета судства 26. јуна 2015. године изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, где поступа у предметима грађанске материје.

Учесник је бројних семинара, радионица и обука у вези са стручним усавршавањем у области из грађанске материје. Носилац је сертификата Правосудне академије у вези са посебним знања из области права детета и сертификата о посебним знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача. Похађала је специјализовану обуку према програму Правосудне академије у вези са Законом о спречавању насиља у породици и обуку у вези стицања и усавршавања вештине медијације у организацији Canadian Institute for Conflict Resolution. Учесник је Школе за људска права за судије и судијске приправнике у организацији Београдског центра за људска права. Обављала је послове члана Радне групе за израду текста Законика о својини и другим стварним правима. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године.

Судија је у грађанској материји.