Весна Мастиловић

Весна Мастиловић

Весна Мастиловић рођена је 13. јула 1960. године у Земуну. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. децембра 1984. године. Правосудни испит је положила 27. јануара 1987. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији и у тадашњем Окружном привредном суду у Београду у периоду од 11. новембра 1985. године до 26. јануара 1987. године. Након положеног правосудног испита 27. јануара 1987. године, наставила је да ради у суду на радном месту стручног сарадника у парничном одељењу и одељењу привредних преступа.

Изабрана је на судијску функцију у Петом општинском суду у Београду 19. јула 1994. године, на коју функцију је ступила 1. августа 1994. године, где је поступала у предметима парничне материје.

У периоду од 1. јануара 2010. године до 25. јуна 2015. године обављала је судијску функцију у Првом основном суду у Београду у парничном одељењу.

Одлуком Високог савета судства од 9. јуна 2015. године изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, на коју функцију је ступила 26. јуна 2015. године, где је поступала у грађанској материји, а од јануара 2021. године председник је већа.

На функцији судије Врховног суда је од 23. августа 2023. године.

Судија је у грађанској материји.