Радослава Мађаров

Радослава Мађаров

Радослава Мађаров рођена је 31. децембра 1966. године у Зрењанину. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 9. септембра 1989. године. Правосудни испит је положила 26. децембра 1991. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у суду као волонтер и као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Зрењанину у периоду од 17. јануара 1990. године до 25. децембра 1991. године. Након положеног правосудног испита 26. децембра 1991. године наставила је да се бави адвокатском делатношћу, а од 1. априла 1992. године отворила је и самостално адвокатску канцеларију где је радила све до избора на судијску функцију.

Изабрана је за судију на сталној судијској функцији у Општинском суду у Зрењанину 5. новембра 1995. године.

За судију Окружног суда у Зрењанину изабрана је 23. августа 2003. године, а од 1. јануара 2010. године обављала је судијску функцију у Апелационом суду у Новом Саду.

Током обављања судијске функције увек је била распоређена у грађанском одељењу суда, а у Апелационом суду у Новом Саду од самог формирања поступа и у одељењу судске праксе.

Поседује сертификат о стеченим посебним знањима из области права детета у организацији Правосудног центра, сертификат о завршеној обуци за посредника-медијатора, сертификат о завршеној обуци из области примене Закона о заштити узбуњивача и ,,Етика и интегритет”. Континуирано је учествовала на састанцима Апелационих судова и Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске праксе. У организацији Канцеларије Савета Европе у Србији присуствовала је бројним семинарима и учесник је студијске посете Суда за људска права у Стразбуру 2014. године. Познаје руски језик и рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године.

Судија је у грађанској материји.