Татјана Вуковић

Татјана Вуковић

Татјана Вуковић, рођена је 4. јуна 1959. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. септембра 1981. године, са просечном оценом 9,63. Правосудни испит је положила 1. марта 1983. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Другом општинском суду у Београду у периоду од 1. децембра 1981. године до 28. фебруара 1983. године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у Другом општинском суду у Београду на радном месту стручног сарадника у ванпарничном, истражном, кривичном и парничном одељењу. Од новембра 1993. године до маја 1994. године радила је као саветник за правне послове у Credibel банци у Београду.

Изабрана је на судијску функцију у Другом општинском суду у Београду 1. јуна 1994. године, где је поступала као судија у кривичном одељењу и као председник кривичног одељења.

Изабрана је за судију Окружног суда у Београду 19. јула 2000. године, где је радила у првостепеном кривичном одељењу, а од марта 2003. године у другостепеном кривичном одељењу и обављала послове председника кривичног ванрасправног већа Окружног суда у Београду. Од 1. октобра 2003. године распоређена је на место судије Већа за ратне злочине Окружног суда у Београду.

Почев од 1. јануара 2010. године, изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, али је упућена у Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду до окончања предмета у којима је поступала, те је све до 15. јануара 2013. године била председник Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду.

По ступању на дужност судије Апелационог суда у Београду од јануара 2013. године, распоређена је у кривично одељење, а од 1. јануара 2019. године и у Посебно одељење за организовани криминал.

Аутор је неколико радова објављених у Билтену Окружног и Вишег суда у Београду. Учесник је великог броја међународних и регионалних конференција и семинара на тему људских права, суђења за ратне злочине, примене међународног хуманитарног права, организованог криминала, проблематике условних отпуста. Као председник Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду, на позив Канцеларије за европске интеграције Владе Србије, представљала је сектор Правда на састанцима ,,Унапређеног сталног дијалога”, између Европске уније и Републике Србије. У оквиру регионалне међудржавне сарадње у поступцима ратних злочина била је ангажована као предавач пред Судом БИХ и Одељењем за ратне злочине Суда у Подгорици. У оквиру програма Tempus project била је предавач младим судијама и учествовала је у едукацији младих судија поводом измена ЗКП-а. Поседује сертификате на основу учешћа на семинарима о правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела, за поступање у свим фазама поступка. Поседује активно знање енглеског и италијанског језика. Познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године.

Судија је у кривичној материји.