Јасмина Стаменковић

Јасмина Стаменковић

Рођена је 1959. године у Београду. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду, 19. марта 1983. године. Правосудни испит је положила 29. октобра 1985. године.

У периоду од 1. октобра 1984. године до 28. октобра 1985. године радила је као судијски приправник у Окружном привредном суду. Од 30. октобра 1985. године до 11. новембра 1992. године радила је као стручни сарадник у Окружном привредном суду.

За судију Трговинског суда у Београду изабрана је 29. октобра 1992. године. У наведеном суду поступала је као судија у парничном одељењу, председник ИП већа, председник парничног одељења, као и заменик председника суда.

Дана 24. августа 2004. године изабрана је за судију Вишег трговинског суда, где је радила као судија у Одељењу за привредне спорове, у већу специјализованом за спорове заштите интелектуалне својине, од 2007. године до краја 2009. године била је председник Одељења за привредне спорове, као и члан Одељења судске праксе.

За судију Привредног апелационог суда изабрана је 24. августа 2004. године, а ступила на судијску функцију дана 1. јануара 2010. године, где поступа као судија у Одељењу за привредне спорове у већу специјализованом за спорове заштите интелектуалне својине, била је председник Одељења за привредне спорове, члан Одељења судске праксе, а од 1. јануара 2019. године била је председник Одељења судске праксе.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација о темама из области права заштите интелектуалне својине и поседује сертификате из области привредног права. Аутор је многобрнојних стручних радова као и коментара на законе.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.