Биљана Синановић

Биљана Синановић

Биљана Синановић, од оца Драгољуб, рођена је 1957. године у Београду. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1980. године а правосудни испит положила 1983. године.

У Другом општинском суду у Београду била је судијски приправник од 1981. године до 1984. године, а од 1984. године до 1987. године била је у Окружном суду у Београду. На функцији судије Петог општинског суда у Београду била је од 1987. године до 1995. године, а судије Окружног суда у Београду од 1995. године до 2009. године.

Објавила је више радова у стручним публикацијама и часописима – Билтен Врховног касационог суда и Тужилачка реч, затим у публикацијама и издањима Правосудне академије у Београду и Јавнотужилачке организације у Београду.

Судија је у кривичној материји.