Дубравка Дамјановић

Дубравка Дамјановић

Дубравка Дамјановић рођена је 1957. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. априла 1981. године. Правосудни испит је положила 24. септембра 1984. године.

У периоду од 24. септембра 1984. године до 30. новембра 1984. године радила је као стручни сарадник у Општинском суду у Рачи. За судију Општинског суда у Рачи изабрана је 1. децембра 1984. године. У наведеном суду обављала је функцију председника суда од новембра 1992. године до 31. децембра 1999. године.

На функцију судије Окружног суда у Крагујевцу ступила је 1. јануара 2000. године. Од 1. јануара 2010. године је судија Апелационог суда у Крагујевцу.

Дана 11. априла 2013. године постављена је за вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу. Одлуком Народне скупштине Републике Србије 31. октобра 2013. године изабрана је за председник Апелационог суда у Крагујевцу и ту је функцију вршила до 20. новембра 2017. године, након чега је поново била вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу до поновног избора на место председника Апелационог суду у Крагујевцу 15. јуна 2018. године.

За судију Врховног касационог суда изабрана је 24.12.2019. године а на ту функцију је ступила 14.01.2021. године, након што је Народна скупштина Републике Србије утврдила да јој је престала функција председника Апелационог суда у Крагујевцу дана 23.12.2020. године.

Као носилац судијске функције поступала је искључиво у кривичној материји и у то у свим фазама поступка, а у Апелационом суду у Крагујевцу је била председник кривичног већа и већа за поступке према малолетним лицима.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација. Поседује сертификате Правосудног центра у Београду за поступање са малолетним учиниоцима кривичних дела у свима фазама поступка према малолетницима, сертификат Правног факултета Универзитета „Унион” о похађању семинара „Законик о кривичном поступку”, сертификат Правосудне академије о посебним знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача. Стекла је обуку за тренера при Правосудној академији за суђење у разумном року.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јануара 2021. године.

Судија је у кривичној материји.