Звездана Лутовац

Звездана Лутовац

Звездана Лутовац, од оца Миомира, рођена је 1957. године у Беранама. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1981. године а правосудни испит положила 1983. године.

У Трећем општинском суду у Београду била је судијски приправник од децембра 1981. године до марта 1983. године, а затим стручни сарадник у Окружном суду у Београду. На функцији судије Петог општинског суда у Београду је од децембра 1988. године а судије Окружног суда у Београду од јула 1997. године до 2005. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. децембра 2005. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Судија је у грађанској материји.

Објавила је низ стручних радова из области грађанског права у Билтену Врховног касационог суда и у Приручнику Правосудне академије о дискриминацији, као и припремила низ реферата за потребе одељенске седнице.