Др Илија Зиндовић

Др Илија Зиндовић

Рођен је 1960. године у Пријепољу. Основну школу и Гимназију завршио je у Пријепољу са одличним успехом и као најбољи ђак језичког смера.

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу уписао је 1978. године и исти завршио 1982. године, као најмлађи студент који је до тада дипломирао на том факултету.

Дана 1. септембра 1984. године засновао је радни однос у Општинском суду у Трстенику као судијски приправник. Правосудни испит положио је 1.9.1984. године са одличним успехом. У суду је прошао све фазе напредовања од судског приправника до судије. Дана 21.7.1997. године изабран је за судију Општинског суда у Краљеву, те је поступао у грађанској материји. Био је председник Грађанског одељења у том суду. Дана 11.3.2005. године изабран је за судију Окружног суда у Краљеву, где је поступао као председник већа у Грађанској материји.

У току 1989/1990 године боравио је на последипломским студијама у Паризу – на Сорбони – Париз 2 , као стипендиста Владе.

Магистарску тезу, одбранио je дана 9. јануара 1991. године.

Докторску дисертацију одбранио је дана 28. јуна 2005. године на Правном факултету у Београду.

У току општег реизбора судија 2009. године није реизабран за судију.

Дана 26.5.2012. године засновао је радни однос као ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе, Универзитета привредне академије у Новом Саду где је као професор изводио наставу из предмета Облигационо право, а изводио је наставу и на Правном факултету у Источном Сарајеву и на Правном факултету у Крагујевцу, као позивни професор.

Одлуком Уставног суда Србије од 21.11.2012. године усвојена је жалба коју је поднео том суду и поништена је Одлука Високог савета судства од 25.5.2012. године. Одлуком Високог савета судства од 3.12.2012. године, изабран је за судију Вишег суда у Краљеву.

Одлуком Високог савета судства од 03.09.2013. године, изабран је за судију Апелационог суда у Крагујевцу. У том суду поступао је као судија у Грађанској материји. Био је председник четвртог већа и заменик председника Грађанског одељења. Био је руководилац судске праксе, као и заменик главног и одговорног уредника судског Билтена ''Судска пракса'' Апелационог суда у Крагујевцу.

Учесник је великог броја научних и стручних саветовања (међу којима и међународних), где је углавном учествовао као предавач. Предавач је на Правосудној академији РС и тренер за обуку у вези процедура за заштиту људских права.

Завршио је обуку за медијатора, обуку у вези семинара за судије који суде у поступцима у вези са породичним односима и у поступцима који се воде према малолетним извршиоцима кривичних дела, као и програм правосудне обуке основа права ЕУ за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању. У вези даљег упознавања са том материјом боравио је на обуци и семинару у Бриселу јануара 2009. године, а преко Министарства правде Републике Србије.

Модератор је и предавач при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и ''асоцијације центара за социјални рад Србије'' везано за област – одговорност за другог – правни основни субјекти одговорности – више сесија.                                 

Члан је Редакцијског одбора научног часописа „Гласник права“, Правног факултета у Крагујевцу. Члан је уредништва часописа „Правни став“ – издавача Регионалог друштва правника Шумадија из Крагујевца.

Био је члан радне групе за израду Нацрта Закона о приватизацији и Закона о стечају.

Објавио је шест књига из области права и преко 100 радова у научним и стручним часописима од којих је један број радова у међународним научним часописима највећег рејтинга.                                                            

Ожењен је, супруга Драгица ради као судија Прекршајног апелационог суда и у браку имају двоје пунолетне деце која су на факултетским студијама.

Говори француски језик и служи се руским језиком.                                

На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године.

Судија је у грађанској материји.