Светлана Томић Јокић

Светлана Томић Јокић

Светлана Томић Јокић рођена је 30. децембра 1960. године у Врбасу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 30. септембра 1983. године. Правосудни испит је положила 25. фебруара 1988. године.

Приправнички стаж обавила је у Адвокатској канцеларији у периоду од 1. августа 1984. године до 31. марта 1985. године. Радни однос на радном месту секретара у предузећу ,,Оџачар” засновала је 19. новембра 1985. године, а које послове је обављала до 7. августа 1994. године.

За судију Општинског суда у Врбасу изабрана је 8. августа 1994. године. У периоду од 16. јануара 2002. године до 31. августа 2004. године обављала је судијску функцију у Општинском суду у Новом Саду, а од 1. септембра 2004. године до 31. децембра 2009. године у Окружном суду у Новом Саду, где је поступала у предметима кривичне материје. За судију Вишег суда у Новом Саду изабрана је 1. јануара 2010. године, где је поступала у предметима кривичне материје и обавља послове члана ванрасправног већа Кривичног одељења. Послове портпарола Вишег суда у Новом Саду обављала је од марта 2010. године до марта 2015. године, била задужена за судску праксу у кривичној реферади и заменик главног и одговорног уредника Билтена Вишег суда у Новом Саду. Одлуком Високог савета судства изабрана је 12. марта 2015. године за судију Апелационог суда у Новом Саду, где поступа у жалбеним предметима кривичне материје и обавља послове председника трочланог и петочланог већа и послове председника Кривичног одељења, те поступала у кривичним предметима трећег степена.

Учесник је разних семинара, обука и стручних усавршавања у области из кривичне материје. Носилац је сертификата Правосудног центра Београда о поседовању посебног знања из области права детета у кривично-правној заштити малолетних лица и сертификата у вези са поједностављеном формом поступања у кривичним стварима – регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени. Похађала је семинаре у организацији ОПДАТ/РЛА у вези са споразумом о признању кривице и у вези са одговорношћу правних лица за кривична дела. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у кривичној материји.