Гордана Комненић

Гордана Комненић

Рођена је 1961. године у Смедереву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду септембра 1983. године. Правосудни испит је положила у априлу 1986. године.

У периоду од 2. априла 1986. године до 31. августа 1986. године радила је као судијски приправник у Четвртом општинском суду у Београду. Од 1. септембра 1986. године до 10. јануара 1988. године радила је као стручни сарадник у Четвртом општинском суду у Београду. Од 11. јануара 1988. године до 5. јуна 1996. године радила је као стручни сарадник у Окружном суду у Београду.

За судију Првог општинског суда у Београду изабрана је 6. јуна 1996. године. У наведеном суду обављала је послове судије у грађанској материји као и послове руководиоца одељења судске праксе. Такође је обављала послове судије у одељењу радних спорова као и послове председника одељења радних спорова.

За судију Окружног суда у Београду изабрана је 23. марта 2005. године, а 18. новембра 2011. године изабрана је за судију Вишег суда у Београду.

Одлуком Високог савета судства од 20. новембра 2013. године изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, у ком поступа у предметима из грађанске материје. Обављала је функцију председника I већа грађанског одељења, као и функцију заменика председника суда. Такође је била и председник I већа одељења за рехабилитацију.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација. Поседује сертификате за примену Породичног закона, Закона о заштити узбуњивача, Закона о заштити права на суђење у разумном року, Закона о спречавању насиља у породици и Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. На Правосудној академији је члан Комисије за завршни испит и предавач за слободу изражавања.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.