O Visokom savetu sudstva

Visoki savet sudstva je ustavna kategorija od 2006. godine (prema Ustavu Republike Srbije, „Sl. Glasnik RS 98/2006). Konstituisan je 06. aprila 2009. godine. Kao samostalan pravosudni organ započeo je sa radom 01. januara 2010. godine (Zakon o Visokom savetu sudstva „Sl.glasnik RS“, broj 116/2008), sa mrežom sudova, prema Zakonu o uređenju sudova („Sl.glasnik RS“, br. 116/2008 i 104/2009). 

Visoki savet sudstva