Kućni red

regulisano čl. 89-91 Sudskog poslovnika

Kućni red je dokument koji propisuje predsednik najvišeg suda u zgradi koju koriste više sudova a odnosi se na način korišćenja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi, vreme zadržavanja u zgradi, mere potrebne za očuvanje bezbednosti prostorija i ostale mere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu.

Kućnim redom utvrđuju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadržavaju.

Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi dužni su da se pridržavaju Kućnog reda i da ne remete rad suda. U slučaju kršenja Kućnog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi, pravosudna straža može primeniti mere koje su određene zakonom i aktom o pravosudnoj straži.

Izvod iz Kućnog reda koji se odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan način.