Unutrašnje uređenje Suda

Unutrašnje uređenje i rad suda propisani su Zakonom o uređenju sudova i detaljnije, Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda.

Strana "Unutrašnja organizacija i rad Suda" sadrži organogram. Klikom na siva polja korisnik dobija niz informacija u vezi organizacije i rada Suda. Date su raznovrsne informacije: o pravima i obavezama predsednika suda i poslovima koje čine sudsku upravu, poslovima zamenika predsednika suda i Kolegijuma, kao savetodavnog tela predsednika suda. Informacije o sudijama ovog suda date su kroz prikaz delokruga rada sudskih odeljenja i Opšte sednice, budući da sudije svoju funkciju vrše u sudskim većima i sudskim odeljenjima, i u okviru Opšte sednice.

Preko organograma date su informacije o zaposlenima i njihovim poslovima po organizacionim jedinicama u Sudu: u Službi predsednika suda, Sudskim odeljenjima - Krivičnom, Građanskom, Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i Odeljenju sudske prakse, Sekretarijatu i Sudskoj pisarnici, kao i o radnim mestima upravitelja suda i internog revizora, koja su sistematizovana van organizacionih jedinica suda.

Na strani „Sudije i sudsko osoblje“  korisnik će dobiti informaciju o tome ko čini sud, da su to sudije tog suda i sudsko osoblje, sudijski pomoćnici i, državni službenici i nameštenici zaposleni na raznim poslovima značajnim za sudsku vlast.