Bilteni sudske prakse

Bilten je publikacija suda u kojoj se objavljuju: pravna shvatanja sudskih odeljenja, zaključci sa savetovanja koje organizuje sud, odluke Evropskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih institucija od značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sentence iz odluka sudova utvrđene na sednicama odeljenja, stručni radovi i druga akta od značaja za organizaciju, uređenje i funkcionisanje sudova, uređeno je članom 52 stav 1 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda.

Glavnog i odgovornog urednika Biltena suda, kao i zamenika glavnog i odgovornog urednika i redakciju Biltena predsednik suda određuje Godišnjim rasporedom poslova.