Sudovi u Republici Srbiji

Na strani "Spisak sudova" korisnik, klikom na naziv suda, može saznati područje određenog prvostepenog ili drugostepenog suda na kome taj sud postupa, kao i koji prvostepeni sudovi pripadaju određenom području drugostepenog suda.

Na strani "Vodič kroz sudove u Republici Srbiji" korisnik, klikom na naziv suda, se može upoznati sa pregledom geografskog položaja svih sudova u Republici Srbiji na google mapi, sa njihovim adresama i kontakt telefonima.

Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u Republici Srbiji, od 2011. godine.