Poseta specijalnog izvestioca Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja

Specijalni izvestilac Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja Iren Kan (Irene Khan), posetila je 30. marta 2023. godine Vrhovni kasacioni sud.

Specijalni izvestilac Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja boravi u Republici Srbiji od 28. marta do 6. aprila 2023. godine.