Stalna postavka fotografija svih predsednika suda

Povodom 176 godišnjice od osnivanja Vrhovnog suda Srbije, 9. septembra 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu u sali za Opštu sednicu, otvorena je stalna postavka fotografija svih predsednika suda.

Vrhovni sud osnovan je ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića 9. septembra 1846.  godine kao najviši sud u Kneževini Srbiji - Sud konačnog, trećeg i poslednjeg stepena.

Od 1846. godine, tri puta je menjao naziv (Vrhovni sud, Kasacioni sud i Vrhovni kasacioni sud) i imao 33 predsednika.

Predsednici suda:

 1. Stojan Jovanović 1846 - 1849
 2. Jeremija Stanojević 1849 - 1853
 3. Stefan Magazinović 1853 - 1855
 4. Radovan Damjanović 1855 - 1856
 5. Cvetko Rajović 1856 - 1858
 6. Jeftimije Ugričić 1858 - 1860
 7. Đorđe Petrović 1866 - 1875
 8. Stojan Veljković 1898 - 1901
 9. Nikola Krstić 1876 - 1885
 10. Dimitrije G. Radović 1885 - 1895, 1903 - 1904
 11. Atanasije Babović 1895 - 1896
 12. Đorđe Stefanović 1896 - 1897
 13. Nastas Antonović 1901 - 1903
 14. Đorđe Pavlović 1904 - 1909
 15. Mihailo P. Jovanović 1909 - 1914, 1919 - 1925
 16. Dušan Subotić 1925 - 1935
 17. Božidar P. Katanić 1935 - 1936
 18. Rusomir M. Janković 1936 - 1944
 19. Jovan Savković 1944 - 1945
 20. Vitomir Petrović 1945 - 1946
 21. Mihailo Đorđević 1946 - 1951
 22. Svetolik Lazarević 1951 - 1963
 23. Miloš Jovanović 1963 - 1967
 24. Milorad Dostanić 1967 - 1974
 25. Milivoje Kovačević 1974 - 1979
 26. Milan Zečević 1979 - 1989
 27. Časlav Ignjatović 1990 - 1996
 28. Balša Govedarica 1998 - 2001
 29. Leposava Karamarković 2001 - 2003
 30. Sonja Brkić 2003 - 2004
 31. Vida Petrović-Škero 2005 - 2009
 32. Nata Mesarović 2010 - 2013
 33. Dragomir Milojević 2013 - 2018