Studijska poseta pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“

Studijska poseta pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“, realizovana je od 19. do 21. juna 2023. godine, u organizaciji projekta „Podrška reformi pravosuđa“ koji finansira Evropska unija a sprovodi Savet Evrope.

Delegacija Republike Srbije posetila je Vrhovni sud pravde, Viši regionalni sud Beča, Savezno Ministarstvo pravde, Savezno Ministarstvo za evropske i međunarodne poslove, Ustavni sud i Agenciju Evropske unije za osnovna prava-Fundamental Rights Agency (FRA).

Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Vrhovnog suda, Visokog saveta sudstva, ministarstva pravde, Pravosudne akademije i Društva sudija Srbije.

Ispred Vrhovnog suda, u poseti su boravili predsednica Jasmina Vasović, zamenica predsednice i predsednica Građanskog odeljenja sudija Zvezdana Lutovac, sudija i predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, sudija Krivičnog odeljenja Bojana Paunović i rukovodilac Službe predsednika Mirjana Puzović.