Vesti

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto o Nacrtu Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, 23. septembra 2016. godine u Beogradu.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević, učestvovala je na konferenciji „Zakon o zaštiti uzbunjivača – godinu dana primene“, koja je održana 21. septembra 2016. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na Konferenciji vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU, koja se održava od 19. do 22. septembra 2016. godine na Cetinju u Crnoj Gori.

Delegacija Austrijskog udruženja sudija upravnih sudova posetila je 16. septembra 2016. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović, učestvovala je na konferenciji „Kvalitet sudskih odluka u funkciji kvaliteta sudske zaštite u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“, koja je održana 24. juna 2016.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, bio je domaćin VI Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja je održana od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Akademik Kosta Čavoški održao je 9. juna 2016. godine, predavanje na temu „Pravda i pravičnost“, sudijama Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu. Predavanju su prisustvovali i savetnici Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je ambasadora Republike Turske u Srbiji, NJ.E. Mehmeta Kemala Božaja (Mehmet Kemal Bozay) i predstavnike Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) koju je predvodio koordinator Mehmed Bajrak, 01.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravi u službenoj poseti  NR Kini od 3. do 8. maja 2016. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika sudija Snežana Andrejević, sastali su se 20. aprila 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, koju je predvodio ambasador Majkl Devenport.

Pages