Vesti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević razgovarao je 27. oktobra 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa Delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 11. oktobra 2016. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije:

Vrhovni kasacioni sud proslavio je jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda, 9. oktobra 2016. godine na Godišnjem  savetovanju  sudija „Sudijski dani - 2016“ u Vrnjačkoj Banji.

Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu u kategoriji najviših organa javne vlasti, koje povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna (28.

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto o Nacrtu Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, 23. septembra 2016. godine u Beogradu.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević, učestvovala je na konferenciji „Zakon o zaštiti uzbunjivača – godinu dana primene“, koja je održana 21. septembra 2016. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na Konferenciji vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU, koja se održava od 19. do 22. septembra 2016. godine na Cetinju u Crnoj Gori.

Delegacija Austrijskog udruženja sudija upravnih sudova posetila je 16. septembra 2016. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović, učestvovala je na konferenciji „Kvalitet sudskih odluka u funkciji kvaliteta sudske zaštite u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“, koja je održana 24. juna 2016.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, bio je domaćin VI Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja je održana od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Pages