Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda

Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda Bosiljković Branislav, Strajina Dobrila, Subić Vesna i Tomić Miroljub.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudije Strajina Dobrila, Subić Vesna i Bosiljković Branislav (upućen u Vrhovni kasacioni sud), obavljali su funkciju sudije Apelacionog suda u Beogradu, sudija Miroljub Tomić obavljao je funkciju sudije Apelacionog suda u Kragujevcu.