Obaveštenja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovaće na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Projekta za vladavinu prava i izvršenja potraživanja, koji finansira Evropska Unija, a sprovodi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), organizuje konferenciju “Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji-trenutno stanje i izazovi”, u pone

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, organizuje radni sastanak sudijskih savetnika i pomoćnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Upravnog suda,  posvećen ujednačavanju sudske prakse, 18.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratiće se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja se održava 12. juna 2015.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda boraviće od 28. do 29. maja 2015. godine, u poseti Ministarstvu pravde Republike Slovenije, Vrhovnom sudu Republike Slovenije i Ustavnom sudu Republike Slovenije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 19. do 22. maja 2015. godine, u poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u sredu 25. marta  2015. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2014. godinu.

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12. septembra 2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije: Gordana Ajnšpiler-Popović, Dragan Aćimović, Marina Govedarica, Biserka Živanović, Slađana Nakić-Momirović i Milunka Cvetković.

Sep
11
2014

Vrhovni kasacioni sud u ovoj godini obeležava 50 godina izdavanja Biltena sudske prakse u kome su, počev od 1964. godine, kada je izdat prvi broj ove publikacije, objavljivani pravni stavovi, zaključci i sentence Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda.

Pripremljen je Program rada Godišnjeg savetovanja sudija Srbije "Sudijski dani - 2014" i možete ga preuzeti ovde.

Pages