Obaveštenja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu – u sredu 15. marta  2017. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Snežana Andrejević i sudija Dragiša Đorđević borave od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Saveta Evrope, organizuje konferenciju „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“, 29. novembra 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova u Palati Srbija, u Beogradu.

Vrhovni kasacioni sud i Pravosudna akademija u saradnji sa projektom „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finansira iz fondova Evropske unije, 22. novembra 2016.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2016“ održaće se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda,  uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, izradila je Nacrt novog Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije ove godine je domaćin Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja će se održati od 20. do 22. juna 2016. godine u  Beogradu.

U organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore Srbije, održan je sastanak predsednika osnovnih sudova Republike Srbije i predstavnika Javnobeležničke komore Srbije, 13. maja 2016. godine u Klubu poslanika u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u četvrtak 10. marta  2016. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2015. godinu.

Pravosudna akademija, u okviru redovnog programa stalne obuke, 05. i 06. februara 2016.

Pages