Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2019“

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржава се од 10. до 12. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Након поздравних речи и отварања Саветовања, в.ф. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић, обратио се уводним излагањем.

„Реформу судске власти није могуће наставити само изменама Устава и одговарајућих правосудних закона, већ стварању таквог амбијента у коме се положај судске власти ни у једном сегменту не може подредити било ком другом облику власти“, истакао је в.ф. председника Врховног касационог суда и додао да „држава мора јачати судске институције у мери и обиму којим ће сачувати њихову потпуну самосталност и независност као последње бране законитости и људских права и слобода“.

Говорећи о резултатима рада судова у 2019. години, в.ф. председника Врховног касационог суда је рекао да је у првој половини године решено 1.142.268 предмета у свим судовима и да је настављен тренд повећања прилива нових предмета.

 „У наредном периоду се посебно морамо фокусирати на решавање старих предмета у савладавању прилива, уједначавање судске праксе, унапређење транспарентности судског система, а посебно избора носиоца судијске функције и њихово напредовање, побољшање професионалног усавршавања судског особља, ефикаснију заштиту права на суђење у разумном року и подстицање и већу примену алтернативних начина решавања спорова“, закључио је в.ф. председника Врховног касационог суда.

На свечаном отварању Саветовања говорили су: председница Устваног суда Весна Илић Прелић; заменица шефа делегације Европске уније у Србији Матеја Норчич Штамцар; шеф мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер; заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Џозеф Мелот; председница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица; потпредседник Врховног суда Словеније Миодраг Ђорђевић; заменица председника Врховног суда Федерације БиХ Исмета Мујановић; судија Суда БиХ Станиша Глухајић; у име општине Врњачка Бања обратио се председник општине Бобан Ђуровић.

Свечаном отварању Саветовања присуствовали су представници највиших судова из Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине, представници државних органа и институција, професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.

Судије на Саветовању представљају реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, размењују искуства, знања и добре праксе у циљу постизања веће ефикасности и ажурности судова.

Организацију Саветовања су помогли Европска унија, Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ) којим управља Светска банка у Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији, Савет Европе и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД).