Завршна конференција „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“

Савет Европе организoвao je, 17. јула 2015. године у Београду, завршну конференцију пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, рекао је, да је пројекат остварио циљеве – унапређење капацитета судија и помоћника у циљу осигурања доследне примене Европске конвенције о људским правима и усклађивање праксе апелационих судова посредством доследне примене јуриспруденције Европског суда за људска права.

Говорећи о сарадњи Врховног касационог суда и Савета Европе, председник Милојевић је указао, на активности Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске праксе у Републици Србији и уједначавања судске праксе са судском праксом Европског суда за људска права: закључени су споразуми између апелационих судова, којима су дефинисане обавезе, методологија и начин уједначавања судске праксе, одржано је више састанака и конференција на којима су решена многобројна спорна питања и препозната потреба и неминовност прихватања пресуда Европског суда за људска права и њихова директна имплементација у одлуке Републике Србије.

Председник Врховног касационог суда, је нагласио, да се у Србији мора наставити са даљом имплементацијом пројекта, јер је пројекат био „снажан подстицај усмерен на решавање проблема неуједначене судске праксе“.

Пројекат „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“, који је започео у септембру 2013. године, допринео је смањењу броја предмета из Србије поднетих Европском суду за људска права, као и доследној и усаглашеној примени европских стандарда у области људских права од стране судства у Србији.
Пројекат финансира Краљевина Норвешка.