Интервју заменика председника суда и председника Грађанског одељења судије др Драгише Слијепчевића - објављен у листу "Политика"