Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 4/2012 - агенцијске услуге - Саветовање судија Републике Србије – Златибор 2012. године