Конференција „Примена Закона о оргaнизацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“

Конференција „Примена Закона о оргaнизацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, одржана је 26. септембра 2018. године у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се у уводном делу конференције.

Конференцију „Примена Закона о оргaнизацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, организовало је министарство правде у сарадњи са пројектом „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013), који је финансиран из претприступних фондова ЕУ и Правосудном академијом.